Miesiąc: wrzesień 2020

Dofinansowanie podręczników

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2021.
Wnioski można pobierać u pani pedagog. Termin złożenia wniosków upływa 10.09.2020r.

Barbara Andrzejczak

Uwaga Rodzice i Uczniowie – stypendia i zasiłki szkolne.

Stypendia i zasiłki szkolne – wnioski składamy do 15 września u pedagoga szkolnego. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 528 zł. Wnioski można pobrać ze strony szkoły lub u pedagoga szkolnego. Informacje na temat stypendiów i zasiłków w załączeniu.

Barbara Andrzejczak

Przewiń do góry
Skip to content