Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na UJ.

Laureaci Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zapewnione:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego;
  • gwarancję miejsca w domu studenckim.

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 marca 2021 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesłać drogą mailową dokumenty i dodatkowe materiały prezentujące np. zainteresowania, działalność społeczną czy też podsumowanie badań naukowych kandydata.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których mogą oni dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania czy projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

O Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się: wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ). Warunkiem formalnym jest ukończenie nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub pobieranie nauki w takiej szkole w momencie ogłoszenia konkursu.

O korzyściach płynących z naszego Stypendium najlepiej opowiadają sami Stypendyści: Ania i Szymon.

Szczegółowe informacje na temat stypendium dostępne na stronie:

https://stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj

Przewiń do góry
Skip to content