Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego w Zgierzu w partnerstwie ze StowarzyszeniemProfilaktyki i Resocjalizacji AD REM realizuje projekt pod nazwą „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz kompleksowe wsparcie rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu i Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD-REM w okresie od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r.

Od 2 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. prowadzona jest rekrutacja wśród osób korzystających z pomocy społecznej w Zgierzu. Wsparciem docelowo zostanie objętych 40 rodzin, w tym 99 osób, (22 osoby oraz 77 dzieci).

Szczegóły dotyczące Projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie MOPS https://samorzad.gov.pl/web/mops-zgierz/projekt-rodzina-i-ja—kompleksowe-wsparcie

Barbara Andrzejczak

Przewiń do góry
Skip to content