X  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zgierz, dnia 17 marca 2022 r.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta
w Zgierzu

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z §15 oraz §30 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwanego dalej „Stowarzyszeniem” niniejszym Likwidator Stowarzyszenia zwołuje X  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 11 kwietnia 2022 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.30 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie Likwidatora z przebiegu likwidacji Stowarzyszenia oraz dyskusja.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze stanu finansów Stowarzyszenia oraz dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na dzień 18 października 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia likwidacji Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania.

Stanisław Łodwig – Likwidator Stowarzyszenia

Przewiń do góry
Skip to content