Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

 1. Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, weryfikacja dokumentów i wpisanych ocen.

  8.07.2022 (piątek) od godz. 9.00 – 12.00
  11.07.2022 (poniedziałek) od godz. 9.00 – 12.00
  12.07.2022 (wtorek) od godz. 10.00 – 15.00

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

  19.07.2022 (wtorek) – o godz. 12.00.

 3. Przyjmowanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

  19.07.2022 (wtorek) od godz. 12.00 – 15.00
  20.07.2022 (środa) od godz. 9.00 – 12.00
  21.07.2022 (czwartek) od godz. 9.00 – 12.00
  22.07.2021 (piątek) od godz. 9.00 – 12.00

Wykaz dokumentów przyjmowanych od ucznia:

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
• Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
• Karta zdrowia.
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
• 2 podpisane fotografie.
• 5zł. – opłata na identyfikator.

Rodzic przy składaniu dokumentów wypełnia kwestionariusz osobowy przyjętego ucznia.

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych:

  25.07.2022 (poniedziałek) do godz. 12.00

Przewiń do góry
Skip to content