Aktualności

„Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019”

Regulamin akcji „Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019”


1.    Organizatorem akcji są nauczyciele WF SLO Traugutt.
2.    Celem akcji jest integracja środowiska szkolnego; Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
3.    Akcja polega na przedstawieniu swojego zdjęcia w trakcie dowolnej aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie wakacji 2019.
4.    Akcja „Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019” nie jest konkursem fotograficznym – nie będą przyznawane nagrody za najlepsze zdjęcie.
5.    Uczestnikiem akcji może być wyłącznie uczeń lub nauczyciel SLO Traugutt. Każdy uczestnik może przedstawić tylko 1 zdjęcie. Na fotografii musi być widoczny tylko wizerunek uczestnika zabawy. Nie podpisujemy swoich zdjęć. „Wakacyjne pocztówki” będzie można oglądać od 23.09. na szkolnym korytarzu.
6.    Fotki o formacie 10cm x 15cm oraz zgodę od rodziców na publikację Waszego wizerunku (uczniowie niepełnoletni) można przynosić do p. Kujat i p. Olejniczak w dniach 9–20.09.2019 r.

7.    Zabrania się w ramach akcji zgłaszanie zdjęcia, które może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.

ŻYCZYMY  DOBREJ  ZABAWY !!!

Małgorzata Olejniczak, Aleksandra Kuja vel Kujat

Zawiadomienie o VIII Walnym Zebraniu

Działając zgodnie z §15 Statutu Stowarzyszenia niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwołuje VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.15 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Zarząd Stowarzyszenia

Złota Matura (2017)

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole kolejna uroczystość „Złota Matura”, czyli spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli Szkołę co najmniej 50 lat temu. Obecni byli Absolwenci z roczników: 1964, 1965 i 1967.W uroczystości uczestniczyli:
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Pani Małgorzata Andrzejewska, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu Pan Stanisław Łodwig oraz nauczycielka biologii, która pracowała w naszej szkole w latach 1953 – 1979 Pani prof. Krystyna Modranka.
Absolwentom pogratulowano i wręczono pamiątkowe złote tarcze, a następnie zaproszono na okolicznościowy tort i wspomnienia po latach.

Złota Matura (2019)

Złota Matura

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w budynku naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego: 1969 .

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: nr tel. 42-7177000

Ireneusz Jakubowski

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół oraz Dyrekcji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu ustanowiono w czerwcu 2015 r.  uroczystość „Złotej Matury w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu” zwanej dalej Złotą Maturą.
Uroczystość ta polega na wspólnym spotkaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, którzy uzyskali maturę w tej szkole co najmniej 50 lat temu.
W czasie tego spotkania absolwenci na podstawie stosownego regulaminu otrzymują „złotą” tarczę  z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.
Spotkanie będzie się odbywać corocznie dla danego rocznika absolwentów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego w liceum.

Zarząd SAiP SLO
Dyrekcja SLO

Regulamin otrzymania Złotej Matury

1. Uprawnienie do otrzymania Złotej Matury posiada każdy żyjący absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, który uzyskał maturę w tym liceum co najmniej 50 lat temu.

2. Otrzymanie Złotej matury polega na uroczystym wręczeniu „złotej” tarczy z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.

3. Odbiór Złotej Matury jest kwitowany wpisem do Księgi Złotych Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

4. Uroczystość wręczenia Złotej Matury będzie się odbywać w czerwcu każdego roku

5. Aby otrzymać Złotą Maturę, uprawniony absolwent powinien co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia zgłosić swój akces w tej sprawie do sekretariatu SLO – tel. 42-7177000 lub 42-7174911  (podając swoje aktualne dane osobowe oraz numer telefonu najlepiej komórkowego) oraz przybyć na wręczenie Złotej Matury.

6. Koszty przygotowania Złotej Matury będą pochodziły z budżetu SLO oraz dobrowolnych składek absolwentów.

Geotermia z klasą

W dniu 29 X 2015 r. młodzież z klasy 1a i 2a o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wykładach na temat geotermii w ramach nowego projektu edukacyjnego „Geotermia z klasą”.

Wykłady prowadzili: p. dr Karolina Smętkiewicz i dr Ryszard Kaliński z Uniejowa. Celem projektu jest wykształcenie postaw proekologicznych związanych szczególnie z oszczędzaniem wody i racjonalnym jej wykorzystaniem.

Projekt jest współfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych „Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa”. Na wykłady przybyła również p. Małgorzata Andrzejewska zast. Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży w Zgierzu. Kontynuacją projektu będzie udział naszej młodzieży w licznych konkursach zaproponowanych przez wykładowców.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Aleksandra Pajkert

Konkurs „Eko-młodzież”

19 listopada 2014 r. odbyła się II edycja konkursu „ Eko-młodzież” organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Domińczak i Malwina Baranowska z klasy 3a oraz Marcelina Marciniak z klasy 2a.
Do II etapu konkursu, który odbędzie się 10 grudnia 2014 r. zakwalifikowała się Paulina Domińczak.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Przewiń do góry Skip to content