Tymczasowe logo Koła

FUSION EXPO 2009

FUZJA - ENERGIA PRZYSZŁOŚCI
Strona główna-homepage

Objazdowa wystawa Fusion Expo została stworzona, a następnie pokazana w wielu miastach europejskich, z zamiarem poinformowania społeczeństwa, w szczególności młodzieży uczącej się, o pracach na polu fuzji jądrowej w Europie.

Synteza jądrowa jest w dalszej perspektywie jednym z niewielu trwałych źródeł energii dla ludzkości. Uzyskiwana tą drogą energia jest czystą energią, bez emisji dwutlenku węgla i bez szkodliwego promieniowania.

Zapotrzebowanie na paliwo elektrowni plazmowej jest bardzo niewielkie.Tylko 100 kg deuteru i 50 kg trytu zużywane będą w elektrowni o mocy 1 GW w ciągu roku. Dla porównania: w elektrowni węglowej o tej samej mocy trzeba spalić w takim samym czasie 2,7 mln ton węgla!.


Oczywiście nie mogliśmy pominąć tego wydarzenia w Łodzi, tym bardziej, że wystawa odbyła się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego - oto galeria zdjęć z tego dnia.

FUSION EXPO 2009 - kl.1C+KF FUSION EXPO 2009 - kl.1C+KF
FUSION EXPO 2009 - kl.1C+KF FUSION EXPO 2009

*****************************************************************************************************
Nasze zainteresowanie i ciekawość w miarę zwiedzania wystawy rosły...

FUSION EXPO 2009 FUSION EXPO 2009
FUSION EXPO 2009 - kl.2C FUSION EXPO 2009 - kl.2C

*****************************************************************************************************

Zasoby paliwa plazmowego są praktycznie niewyczerpalne. DEUTER I TRYT - paliwo plazmowe - są cięższymi i mniej rozpowszechnionymi izotopami wodoru. W metrze sześciennym wody znajduje się około 33 gramów deuteru. Jest on więc szeroko dostępny i tani w pozyskaniu. Tryt, którego okres połowicznego rozpadu wynosi około 12,3 lat, występuje niezwykle rzadko w naturze, gdyż powstaje pod wpływem promieniowania kosmicznego. Jednakże w elektrowni plazmowej może on być sztucznie wytwarzany z litu będącego jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w skorupie ziemskiej.

FUSION EXPO 2009 FUSION EXPO 2009
FUSION EXPO 2009 - kl.1C+KF FUSION EXPO 2009 - kl.1C+KF

*****************************************************************************************************
KULA PLAZMOWA...

FUSION EXPO 2009 - KULA PLAZMOWA FUSION EXPO 2009 - KULA PLAZMOWA

/Żródło: materiały edukacyjne wystawy FUSION EXPO/

Koniec.

Copyright©I.Jakubowski. All rights reserved.Strona główna. Koło Fizyczne Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu.
E-mail: kfslo@poczta.onet.pl