Tymczasowe logo Koła

"Reaktor jądrowy: jak pracuje i do czego służy" "Wynalazki, które zmieniły oblicze cywilizacji"
Strona główna-homepage

W dniu 10 maja 2010r. uczniowie naszego koła wzięli udział w konferencji z fizyki zorganizowanej przez Wydawnictwo Nowa Era.

Tuż przed konferencją... Jesteśmy w sali wykładowej...

Konferencja dotyczyła następujących zagadnień:

1. "Reaktor jądrowy: jak pracuje i do czego służy" - wykład poprowadził Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku

Wykład był bardzo ciekawy... Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

2. "Wynalzki, które zmieniły oblicze cywilizacji" - wykład poprowadził dr Jan Olejniczak z Uniwesytetu Łódzkiego


Dr Jan Olejniczak jest jednym z najlepszych w Polsce popularyzatorów i demonstratorów fizyki. W roku 2009 zdobył tytuł "Popularyzator Nauki 2009" w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową. Popularyzacją fizyki zajmuje się od 1981 roku. Poprzez wykłady, prelekcje dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli oraz jako organizator Pikniku Naukowego w łódzkiej Manufakturze przyczynia się bardzo do rozpowszechniania nauki. Wszystkie jego wystąpienia są bogato ilustrowane pokazami z fizyki. Nie inaczej było i tym razem gdy opowiadał o "Wynalazkach, które odmieniły cywilizację". Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykładu Dr Jana Olejniczaka.

Według Pana Doktora, pierwszym przełomowym momentem w rozwoju cywilizacji było odkrycie PISMA, a drugim wynalezienie ŻAGLA - co spowodowało gwałtowny rozwój transportu morskiego.

Dr Jan Olejniczak podczas wykładu A jednak PISMO na pierwszym miejscu...

Na kolejny przełom, według Pana Doktora, musieliśmy czekać aż do skonstruowania pierwszego SILNIKA CIEPLNEGO - co z kolei zrewolucjonizowało transport lądowy.

Podgrzewanie wody w kolbie... Wiatraczek na parę jako silnik cieplny...

Kolejny etap związany jest z odkryciami w ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYŹMIE...

Pokaz siły elektrodynamicznej... Pokaz siły elektrodynamicznej...

Następny przełom - odkrycie FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH I ROZWÓJ ELEKTRONIKI...

Fale E-M... Początki rozwoju elektroniki...
Pokazy cd. Pokazy cd.

Potem już lawinowo FIZYKA KWANTOWA, MINIATURYZACJA, MIKROBIOLOGIA I NANOTECHNOLOGIA...

Pokazy cd. Pokazy cd.
Pokazy cd. Pokazy cd.
Pokazy cd. Pokazy cd.Koniec.

Copyright©I.Jakubowski. All rights reserved.Strona główna. Koło Fizyczne Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu.
E-mail: kfslo@poczta.onet.pl