Tymczasowe logo Koła

VII Sesja Projektu im. Rolanda Maze'a w XXIII LO w Łodzi




Strona główna-homepage


1 lutego 2008r.


Tytuł sesji: "Skąd prąd?"


Sesję zorganizowali uczniowie XXIII LO we współpracy z łódzkim Zakładem Fizyki Promieniowania Kosmicznego Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.

Gośćmi sesji byli m.in.: Prof. dr hab. Jakub Rembieliński /UŁ/, który wygłosił krótki wykład, Hanna Miszewska - Pawlak - Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pani Wiesława Denderska z CODN w Warszawie; Włodzimierz Nawrocki, metodyk fizyki z ŁCDNiKP w Łodzi.

Gościem specjalnym sesji był doc. dr inż. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej (IEA) w Świerku. Pan doc. A. Strupczewski jest autorem wielu raportów na temat energetyki, a szczególnie energetyki jądrowej. Na sesji doc A. Strupczewski mówił o: awarii w Czarnobylu; o oddziaływaniach małych dawek promieniowania; wpływie produkcji energii elektrycznej na zdrowie i srodowisko...

Doc A. Strupczewski

W czasie trwania sesji omawiano następujące zagadnienia przygotowane przez uczniów XXIII LO:

Naturalne źródła energii:
energia słoneczna - kolektory i baterie słoneczne -na przykładzie osiedla domów w Zgierzu;
hydroelektrownie - na przykładzie elektrowni wodnej "Jeziorsko";
energia geotermalna - na przykładzie "Geotermii" w Uniejowie;
energia wiatrowa - na przykładzie wiatraków u prywatnych właścicieli;

Alternatywne źródła energii:
chomik - czy można wykorzystać go do produkcji prądu?:);
generator kroplowy Kelvina;
Energia atomowa:
rodzaje elektrowni atomowych i paliwa uranowego;

skąd prąd?
skąd ogrzewanie?
ile zużywamy energii (np. w domu)?
jak się "robi" energię w ilościach, jakie zużywamy?
porównanie różnych źródeł energii.

Poniżej migawki z sesji

Dyrektor XXIII LO J. Swiryd i prof. T. Wibig /UŁ i IPJ/ Dr J. Szabelski /IPJ/
Zaproszeni goście VII. sesja im. R. Maze'a

Naturalnie my też byliśmy

Uczniowie Koła Fizycznego Samorządowego LO w Zgierzu i z innych szkół... Uczniowie Koła Fizycznego Samorządowego LO w Zgierzu i z innych szkół...
Uczniowie Koła Fizycznego Samorządowego LO w Zgierzu i z innych szkół... Uczniowie Koła Fizycznego Samorządowego LO w Zgierzu i z innych szkół...

A tu też my w drodze powrotnej po długiej i wyczerpującej sesji...

Pod Teatrem Wielkim w Łodzi Czekamy na autobus:)

KONIEC.






Copyright©I.Jakubowski. All rights reserved.Strona główna. Koło Fizyczne Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu.
E-mail: kfslo@poczta.onet.pl