Klucz do sukcesu – matura z Trauguttem

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-051/09 „Klucz do sukcesu – matura z Trauguttem”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
okres realizacji projektu: od 01.09.2009 r. do 30.06.2011 r.

 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie całego Projektu „Klucz do sukcesu – matura z Trauguttem” w postaci dwóch tabel:

1. – przedstawia udział uczniów SLO wg okresów z podziałem na płeć i pochodzenie miasto/wieś;

2. – przedstawia udział uczniów SLO w poszczególnych zajęciach z podziałem na płeć i na wszystkie klasy.

 

 

 

Udział uczniów SLO im. R. Traugutta w Zgierzu wg okresów w Projekcie „Klucz do sukcesu – matura z Trauguttem”

Termin kobiety  mężczyźni 
z miasta ze wsi z miasta ze wsi
21.09.2009-06.04.2010  – 1
21.09.2009-04.05.2010 61 15 24 3
21.09.2009-25.06.2010 5 2 4
21.09.2009-04.04.2011 3  –  –
21.09.2009-12.04.2011 4 1 3  –
21.09.2009-13.04.2011  – 1
21.09.2009-18.04.2011 2  – 1
21.09.2009-20.04.2011 1  –
21.09.2009-27.04.2011 7 1 2 1
21.09.2009-28.04.2011 4 4 2  –
21.09.2009-29.04.2011 2  –
21.09.2009-17.05.2011 13 3 2  –
21.09.2009-26.05.2011 5 1 6  –
21.09.2009-27.05.2011 2 2 12  –
21.09.2009-30.06.2011 13 3 7 3
04.02.2010-29.04.2011 6 2  –
01.05.2010-13.04.2011 1  – –  – 
01.05.2010-17.05.2011  – 6 2
01.05.2010-26.05.2011 2 1 2
04.05.2010-27.04.2011 6  – 2 1
01.09.2010-17.05.2011 5 1
02.09.2010-12.04.2011 1 1  –
02.09.2010-13.04.2011 1  – 2 2
02.09.2010-18.04.2011  – 1
02.09.2010-20.04.2011 3  – 4 3
02.09.2010-28.04.2011 5 1 3
02.09.2010-29.04.2011 3 7 8 1
02.09.2010-17.05.2011 2  –
02.09.2010-26.05.2011  – 2
02.09.2010-27.05.2011  – 1
02.09.2010-30.06.2011 7 1 9 4
Razem 335 uczniów w tym: 164 46 103 22

 

Kliknij tutaj, żeby pobrać tabelę 1. do drukowania.


Udział uczniów SLO im. R. Traugutta w Zgierzu w poszczególnych zajęciach w ramach projektu

„Klucz do sukcesu – matura z Trauguttem”- od 1.09.2010 r. do 30.06.2011 r.


Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d Razem:
Koło 

chemiczne

Razem 16 3 19
w tym dziew. 10 1 11
Język

polski

Razem 4 2 23 29
w tym dziew. 3 2 14 19
Informatyka Razem 3 7 1 11
w tym dziew. 0
Fizyka Razem 4 15 19
w tym dziew. 3 2 5
Wos

wyrówn.

Razem 15 15
w tym dziew. 10 10
Historia 

wyrówn.

Razem 32 3 11 46
w tym dziew. 24 3 11 38
J. angielski

wyrówn.

Razem 3 5 2 2 1 2 13 28
w tym dziew. 2 3 1 2 2 6 16

J. angielski

rozszerzony

Razem 1 2 11 19 5 2 21 8 9 78
w tym dziew. 1 2 8 2 4 2 15 3 4 41
Matematyka

wyrówn.

Razem 17 13 13 17 1 61
w tym dziew. 9 2 11 8 1 31
Matematyka

rozszerzona

Razem 14 14
w tym dziew. 11 11
Geografia 

rozszerzona

Razem 1 8 2 1 12
w tym dziew. 1 6 1 1 9
Biologia 

rozszerzona

Razem 20 1 21
w tym dziew. 15 1 16
Klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d Razem:
 
 
 Kliknij tutaj, żeby pobrać tabelę 2. do drukowania.
 
 
Nauczyciele Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu realizujący zadania w Projekcie unijnym (rok szkolny 2010/2011):

 

Lp. Imię i nazwisko
nauczyciela
Liczba godzin
w tygodniu/liczba grup
Nazwa
realizowanego zadania (nr sali)
Dzień i godzina
realizacji zadania
1. Adamczewski Robert 1 godzina/1 grupa Język angielski – biznesowy (s. 10) Śr, g. 8:00 – 8:55
1 godzina/1 grupa Język angielski – matura podstawowa (s. 10) Pn, g. 8:00 – 8:45
     
2. Banaszczak Izabella 2 godziny/1 grupa Język polski (s. 14) Śr, g. 15:30 – 17:00
2 godziny/1 grupa Język polski (s. 14) Cz, g. 15:30 – 17:00
     
3. Boczek Anna 2 godziny/1 grupa Matematyka kl. 3c (s. 34) Cz, g. 8:00 – 9:50
2 godziny/1 grupa Matematyka kl. 2c (s. 34) Cz, g. 14:45 – 16:15
     
 4. Więckowska Marzena 2 godziny/1 grupa Język angielski – gr. średniozaawansowana (s. 27) Pn, g. 15:45 – 17:15
2 godziny/1 grupa Język angielski – gr. zaawansowana (s. 27) Pn, g. 17:30 – 19:00
2 godziny/1 grupa Wiedza o kulturze krajów anglosaskich (s. 10) Cz, g. 15:45 – 17:15
     
5. Jakubowski Ireneusz 2 godziny/1 grupa Koło fizyczne (s. 47) Pt, g. 13:50 – 15:30
         
6. Markiewicz Mariusz 2 godziny/1 grupa Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 3 (s. 32) Wt, g. 8:00 – 9:40
2 godziny/1 grupa Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 2 (s. 33) Śr, g. 8:00 – 9:40
     
7. Matejczyk Sylwia 1 godzina/1 grupa Zajęcia wyrównawcze z historii (s. 43) Pn, g. 8:00 – 8:45
1 godzina/1 grupa Zajęcia wyrównawcze z historii (s. 43) Pt, g. 8:55 – 9:40
1 godzina/1 grupa Zajęcia wyrównawcze z historii (s. 43) Pt, g. 9:50 – 10:35
     
8. Pajkert Aleksandra 2 godziny/1 grupa Zajęcia rozszerzające z biologii (s. 26) Pt, g. 14:40 – 16:10
         
9. Pawłowski Andrzej 2 godziny/1 grupa Koło informatyczne (s. 42) Wt, g. 15:45 – 17:15
         
10. Pruski Grzegorz 2 godziny/1 grupa Koło chemiczne (s. 46) Śr, g. 13:50 – 15:30
         
11. Sadowski Marek 2 godziny/1 grupa Zajęcia rozszerzające z matematyki z kl. 3b (s. 12) Wt, g. 8:00 – 9:40
         
12. Tabaszewska Elwira 2 godziny/1 grupa Zajęcia rozszerzające z geografii (s. 32) Śr, g. 15:30 – 17:00
         
13. Tabaszewski Paweł 3 godziny/1 grupy Język angielski matura pisemna rozszerzona (s. 35) Pn, g. 15:40 – 18:05
3 godziny/1 grupy Język angielski matura pisemna rozszerzona (s. 35) Wt, g. 15:40 – 18:05
2 godziny/1 grupa Język angielski matura ustna rozszerzona (s. 35) Wt, g. 18:15 – 19:50
2 godziny/1 grupa Język angielski zajęcia wyrównawcze dla kl. 1 (s. 35) Pn, g. 18:15 – 19:50
     
14. Walichowski Zbigniew 1 godzina/1 grupa Wiedza o społeczeństwie w klasie 3d (s. 43) Pn, g. 14:45 – 15:30
2 godziny /1 grupa Wiedza o społeczeństwie w klasie 3d (s. 43) Wt, g. 8:00 – 9:40
     

Liczba osób w grupie: 12+

Poniżej przedstawiamy plakaty uczniów naszej szkoły, które wygrały w konkursie na plakat reklamujący projekt unijny w SLO im. R. Traugutta.

Plakaty te zostały wydrukowane i rozwieszone na terenie szkoły.

 

 

W listopadzie 2010 r. na telebimie w centrum Zgierza prezentowana była reklama projektu w naszym liceum.

Zminiaturyzowaną wersję wideo można pobrać klikając tutaj (plik liceum.wmv 7,63 MB)

 

A tutaj plakaty reklamujące zajęcia, rozwieszone w najważniejszych miejscach szkoły

(to zaledwie tylko kilka zdjęć większej całości):

 

Na projekt uczęszcza 45 osób, po 15 osób w jednej grupie. Wszystkie grupy mają zajęcia poszerzające znajomość języka angielskiego. Dwie grupy poznają gramatykę i słownictwo, aby zwiększyć swoje szanse w olimpiadzie języka angielskiego, trzecia grupa poznaje kulturę krajów anglojezycznych.Zajęcia cieszą się dużą popularnością, uczniowie wykorzystują zdobytą tu wiedzę na maturze.Mamy też sukces: Ada Szałwińska uzyskała w ostatniej olimpiadzie taką ilość punktów, która daje jej szansę na udział w 2. etapie.

Aktualnie uczęszcza 20 osób. Uczniowie są przygotowywani do matury z biologii w zakresie rozszerzonym. Rozwiązują zadania maturalne, wykonuja ćwiczenia, analizują schematy, wykresy. Doskonalą technikę mikroskopowania. Zapoznają się z modelami budowy narządów. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch godzin w tygodniu i cieszą się dobrą frekwencją.

Projekt z języka polskiego prowadzony jest w dwu grupach: na poziomie podstawowym (16 osób) i na poziomie rozszerzonym (13 osób). Zajęcia przygotowują do zdawania egzaminu maturalnego na różnych poziomach wymagań.Uczniowie uczą się w przyjaznych, niestresujących warunkach, w grupach mało licznych.Walorem tych zajęć jest możliwość analizy tekstów kultury, na którą nie wystarcza czasu w tradycyjnym tempie nauki. Daje to uczniowi możliwość nabycia umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, szlifowania zdolności językowych, a także pewności siebie.

W roku szkolnym 2010/2011 kontynuuję zajęcia rozszerzające z matematyki w klasie 3b. Są to 2 godziny w tygodniu. Grupa liczy 13 uczestników. W czasie spotkań uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działów matematycznych pomijanych na poziomie podstawowym. Młodzież rozwiązuje testy maturalne, na bieżąco weryfikujemy wszelkie trudności i wątpliwości uczniów. Rozszerzone działy to wyrażenia algebraiczne, trygonometria, planimetria, funkcje i ciągi liczbowe. Uczniowie chętnie uczestniczą w projekcie unijnym, nabywając praktycznych umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym życiu.

Zajęcia są prowadzone w jednej grupie liczącej 19 uczniów. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym. W trakcie zajęć są omawiane zagadnienia z zakresu teorii chemii, rozwiązywane zadania o wyższym stopniu trudności oraz wykonywane eksperymenty chemiczne. W zajęciach uczestniczą uczniowie zamierzający studiować chemię, ochronę środowiska, biotechnologię, medycynę, farmację, weterynarię i inne pokrewne kierunki.

Język angielski biznesowy: zajęcia umożliwiają poszerzenie znajomości języka biznesowego co ułatwi poruszanie się po rynkach pracy w krajach anglojęzycznych oraz znalezienie pracy w firmach polskich działających na rynkach międzynarodowych oraz firmach zagranicznych. Przygotowanie do matury podstawowej: uczniowie klas maturalnych doskonalą umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie krótkich form użytkowych i listów, a także przeprowadzanie dialogów maturalnych i opisywanie obrazków.

Zajęcia prowadzę w dwóch grupach: – I grupa obejmuje 15 uczniów klasy trzeciej; – II grupa – 13 uczniów klasy drugiej. Założeniem tych spotkań jest usystematyzowanie i pogłębianie wiedzy matematycznej. Efektem ma być jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym z matematyki, a także dobre przygotowanie do studiów na kierunkach związanych z przedmiotami ścisłymi.

Projekt z fizyki prowadzony jest w jednej grupie. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zagadnień realizowanych w kursie fizyki i tematyki nie objętej programem nauczania. W programie zawarta jest budowa dwóch przyrządów doświadczalnych: radioteleskopu słonecznego i interferometru do monitorowania aktywności Słońca. W trakcie zajęć kształtowane są umiejętności poszukiwania informacji na zadany temat, współpraca w grupie oraz umiejętność prezentacji osiągnięć (sesja naukowa).

Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach: 18-osobowej i 17-osobowej. W pierwszej grupie są uczniowie z klas drugich, a w drugiej – z klas trzecich. W trakcie zajęć szczególny nacisk kladę na: rozwiązywnie zadań, korzystanie z pomocy naukowych, rozwiązywnie testów maturalnych, doskonalenie aparatu matematycznego. Celem jest utrwalenie i doskonalenie umiejętności matematycznych, przygotowanie do egzaminu maturalnego, zwiększenie motywacji do nauki przedmiotu.

Cykl zajęć wyrównawczych z historii dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę, poprawić oceny czy rozwinąć zainteresowanie przedmotem. Odbywają się dwa razy w tygodniu (pn i pt). Uczastniczą w nich uczniowie klas trzecich (gr I) oraz klasy drugiej (gr II). Główny nacisk kładziony jest na powtarzanie i utrawalanie materiału, przy wykorzystaniu różnorodnych środków dydaktycznych oraz metod nauczania.

Zajęcia są prowadzone w jednej grupie liczącej 11 uczniów. Celem zajęć jest zdobycie umiejętności programowania strukturalnego, obiektowego oraz nauka tworzenia zaawansowanych aplikacji z wykorzystaniem środowiska programowania Delphi. Uczniowie tworzą takie programy jak: „Kalkulator”, „Faktura”, „Mały edytor tekstu” czy „Wygaszacz ekranu”. Tworzą również oprogramowanie dla szkolnego koła astronomicznego.

Została utworzona 12-osobowa grupa. Na zajęciach uczniowie są przygotowywani do rozszerzonego egzaminu maturalnego. Tematyka obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące geografii Polski i edukacji regionalnej. W procesie nauczania duży nacisk położony został na indywidualizację procesu nauczania i pracę z mapą.

Uczniowie klas maturalnych doskonalą umiejętności niezbędne na egzaminie pisemnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie wypracowań; poszerzają znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych. Doskonalą umiejętność mówienia na poziomie wymaganym na ustnym egzaminie na poziomie rozszerzonym: pracują nad prezentacją tematów i dyskusją z egzaminującym, ćwiczą odpowiedzi do pytań do materiału stymulującego. Pierwszoklasiści pracują z podręcznikiem na poziomie pre-intermediate, starając się zniwelować trudności, które napotykają podczas swoich programowych lekcji języka angielskiego.

Zajęcia są prowadzone w jednej grupie liczącej 15 osób. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do matury z wiedzy o społeczeństwie. Podczas zajęć powtarzany jest materiał niezbędny do właściwego opanowania wiedzy oraz kształtowane umiejętności przydatne do napisania matury na poziomie rozszerzonym. Uczniowie cyklicznie piszą sprawdziany maturalne, a także przygotowują wystąpienia prasowe omawiające aktualne problemy społeczno-polityczne.

Scroll to Top
Skip to content