Nauczyciele – pełny wykaz

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta:

Nazwisko i ImięOkres pracyPrzedmiot
Adamski Władysław1956-1959język łaciński, logika
Adamska Jolanta1956-1959matematyka
Angerman Anna1968-1969geografia
Błaszczyk Władysław1976-1979historia
Borkowska Grażyna1976-1979język polski, biblioteka
Borkowska Danuta1955-1963historia
Bińkowski Włodzimierz1956-1977wychowanie fizyczne
Barański Władysław1958-1964fizyka
Baranowska Małgorzata1958-1960język rosyjski
Bieńczak Ryszard1959-1962historia
Bekrycht Elżbieta1968-1974wychowanie fizyczne
Cajdler Elżbieta1972-1978biologia
Cieślik Natalia1956-1965język polski
Czapiewski Roman1956-1965wychowanie fizyczne
Dokurno Halina1960-1961język rosyjski
Dinter Henryk1955-1956język polski
Dobruchowski Wojciech1971-1973wychowanie muzyczne
Gołek- Matusiak Zenobia1975-1978fizyka
Gołębiowska Teresa1970-1979historia
Jedliński Edward1975-1977chemia
Hauke Maria1954-1963 
Karasiewicz Roman1954-1979język polski
Korzyński Kazimierz1967-1968matematyka
Kosiewicz Lech1954-1969geografia
Kieszkowska Zdzisława1973-1976język polski
Knapska Bożenna1974-1979język polski
Kodłubańska Hanna1970-1978geografia
Krupińska Stanisława1960-1969język polski
Klimecka Janina1958-1973język polski
Klimecki Wiesław1964-1973język polski
Kotynia Jan1973-1976wychowanie muzyczne
Lesserowa Maria1953-1956język rosyjski
Lesiak Jan1963-1965matematyka
Minkler Karol1955-1956język rosyjski
Modranka Krystyna1953-1979biologia
Matusiak Halina1976-1979biologia
Misztal Andrzej1970-1972wychowanie fizyczne
Nowicka Karolina1956-1975historia
Nowak Henryk1976-1978fizyka
Nawrocka Jadwiga1958-1974wychowanie fizyczne, niemiecki
Osiewała Janina1953-1979matematyka
Pacawicka Ewa1975-1976wychowanie fizyczne
Popiołkiewicz Anna1973-1979język niemiecki
Piwowska Maria1954-1959wychowanie fizyczne
Różańska Anna1953-1963 
Rzepecka Władysława1959-1968wychowanie fizyczne
Sado Józef1953-1955język łaciński
Śliwa Elżbieta1953-1955język polski
Sidor Jerzy1954-1979historia
Sęczkowski Zygmunt1955-1959fizyka
Szefliński Zbigniew1963-1964język polski
Skirtun Teresa1956-1972język rosyjski
Szmidt Bronisław1956-1959język niemiecki
Szatkowski Zygmunt1959-1979chemia
Skarbińska Halina1959-1963matematyka
Stepnowska Żanna1961-1963język rosyjski
Sobala Czesław1963-1967fizyka
Suchocki Kazimierz1965-1968język niemiecki
Sobczyk Stanisław1968-1977matematyka
Sokołowska Elżbieta1970-1979język angielski
Sawko Maria Dorota1971-1979język niemiecki
Sawko Zygmunt1970-1978wych. techniczne, wych. plastyczne
Szumiński Zenon1966-1979fizyka
Stasiak Anna1973-1975język rosyjski
Stasińska Grażyna1972-1979język rosyjski
Szymański Wojciech1975-1976wychowanie fizyczne
Sadowski Marian1953-1954wychowanie techniczne
Tarantowicz Alfred1959-1964język niemiecki
Wiśniewska Rozalia1959-1961język rosyjski
Witkowska Lucyna1962-1963biologia
Wojtysiak Janina1965-1968wychowanie plastyczne
Wośko Danuta1973-1979matematyka
Wiluś Elżbieta1972-1977wychowanie techniczne
Zastawna Janina1963-1977chemia

Nauczyciele Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta:

Nazwisko i ImięLata pracyPrzedmiot
Adamczewski Robert01.09.2002 –język angielski
Albiński Ryszard
01.09.2008 – 31.08.2016
01.09.2019 – 31.08.2020
edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzejczak Barbara01.09.1994 –pedagog szkolny
Balicka Karolina01.09.2019 –geografia, przyroda
Banaszczak Izabella01.09.1999 –język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Bartczak Jan01.05.1992 – 31.08.2002fizyka, przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Barut Jolanta01.09.2019 – 31.08.2020
bibliotekarz
ks. Białas Ronald01.09.2016 – 31.08.2017
religia
Bibel Grażyna ?język angielski
Błaszczyna Lucyna01.09.1994 – 31.08.1995język francuski
Boczek Anna01.09.1998 – 31.08.2015matematyka, przedsiębiorczość
Cygan Arkadiusz zast.01.09.2007 – 31.08.2009wychowanie fizyczne
ks. Czerwiński Damian01.09.2014 – 31.08.2019religia
ks. Ćwiąkała Janusz01.09.2004 – 31.08.2006religia
Bujała Grażyna01.12.2005 – 30.06.2006język polski
Darnikowski Maciej16.10.1997 – 14.02.1998
08.02.1999 – 25.06.1999
fizyka
Drążczyk Izabella ?wychowanie fizyczne
Drzewoszewska Małgorzata
(Trocińska)
01.09.1992 – 31.08.2020
język niemiecki
Dybowski Bożysław01.09.2018 – matematyka
Fabiańska Maja01.09.2005 – 22.06.2010
01.09.2019 – 31.08.2021
język francuski
Fadhel Ahmed Murad01.09.1993 – 31.08.2001język angielski
Figlarek Marek01.09.1998 – 31.08.1999język angielski
Frankiewicz Wiktoria01.09.2021 – 31.08.2022chemia
Fryc Teresa01.09.1993 – 31.08.1997język polski
Gaca Elżbieta01.09.2019 –fizyka
Galant Agnieszka01.09.2023 –język angielski
Gazewska Żaneta01.09.2022 – plastyka, informatyka, przedmioty techniczne
Gąszczyk Anna01.09.1993 – 31.08.2007matematyka
Gębicka Teresa01.09.2019 – 31.08.2022informatyka
Głowiński Jarosław zast. 11.10.1994 – 23.06.1995geografia
Graczyk Iwona01.09.2019 –język polski
ks. Grałek Adam01.09.2014 – 31.08.2016
religia
Grotek Bogdan01.09.1994 – 31.08.1999wychowanie fizyczne
ks. Grzesiak Jacek01.09.2003 – 31.08.2004religia
Jakubowski Ireneusz01.09.2007 – 31.08.2022fizyka
Janicka Urszula01.09.1992 – 31.08.1998muzyka
Janiszewski Przemysław01.09.2017 – 31.08.2020religia
Jatczak Jacek zast.01.09.2020 – 31.08.2021język angielski
Jaworski Przemysław01.09.2020 – 31.08.2021chemia, przyroda
Jeżak Urszula01.09.2003 – 31.08.2004chemia
Jędrzejczak Jacek01.09.2000 – 31.08.2003język angielski
Jędrzejewski Cezary01.09.2019 – 31.08.2020wychowanie fizyczne
Jurek Bartłomiej zast.07.04.2010 – 31.08.2011wychowanie fizyczne
Jurek Jakub zast.13.05.2013 – 20.05.2013wychowanie fizyczne
Kacprzak Grażyna01.09.1992 – 31.08.1996technika (informatyka)
Kacprzak Maciej01.09.2013 – wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość
Kalinowska Ewelina01.09.2022 –chemia
Kałuża Agnieszka zast. 16.02.2004 – 25.06.2004
01.09.2004 – 31.08.2005
język angielski
Kapusta Joanna01.09.1993 –bibliotekarz, informatyka
Karmański Mariusz01.09.1994 – 31.08.1995matematyka
Kmiecik Marta zast.01.09.2015 – 31.08.2016język angielski
Kodłubańska Jolanta
(Janicka)
01.09.1992 –fizyka (informatyka), matematyka, przyroda
ks. Korczak Grzegorz15.09.1999 – 23.06.2000
01.09.2000 – 31.08.2002
religia
Kosińska Marzena01.09.2020 – 31.08.2022biologia
Kosmowski Mirosław01.09.1992 – 31.08.2008przysposobienie obronne
Kośliński Sebastian 01.09.2011 – język niemiecki
Kozicki Sebastian01.09.2005 – 31.08.2007
01.09.2010 – 31.08.2012
01.09.2019 –
biologia
Krawczyk Bogdan01.09.2002 – 31.08.2003religia
ks. Kroczek Andrzej01.09.2007 – 31.08.2008

01.09.2009 – 31.08.2012

religia
Kuja vel Kujat Aleksandra01.09.2004 –wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kupis Agata01.09.1998 – 31.08.2001język angielski
ks. Kwolek Grzegorz01.09.2019 –religia
Labudda Robert01.09.2015 –matematyka, informatyka
ks. Lach Mariusz01.09.2006 – 31.08.2007religia
Leśniewicz Lidia01.09.2019 – 31.08.2020podstawy przedsiębiorczości
Lipski Piotr01.09.1996 – 31.08.1999
01.09.2019 –
wychowanie fizyczne
ks. Lubiński Dominik01.09.2011 – 31.08.2012religia
Łodwig Krystyna01.09.1992 – 31.08.2006chemia, młodzi przedsiębiorcy
Łodwig-Lisowska Magdalena01.09.2007 – 31.08.2011
01.09.2019 –
wiedza o kulturze, język francuski, plastyka
Maciejewski Piotr01.09.1999 – 31.08.2001historia
Marczak Eliza01.09.2002 – 31.08.2015język angielski
Markiewicz Mariusz01.09.2009 matematyka
Matejczyk Sylwia01.09.2001 historia, wiedza o kulturze, plastyka
Matusiak Rafał01.09.1999 – 31.08.2014wychowanie fizyczne
Mielczarek Dorota01.09.1992 – 31.08.2007fizyka
Milczarek Lidia01.09.1992 – 31.08.2020język polski
Miśkiewicz Tomasz zast. 21.09.2001 – 25.11.2001wychowanie fizyczne
Morawska Beata01.09.1992 – 31.08.1995język polski
Okurowska Katarzyna01.09.2020 –język polski
Olczyk Beata01.09.2020 – 31.08.2022język francuski
Olejniczak Małgorzata
(Amsolik)
01.09.1993 –wychowanie fizyczne
Olobry Jarosław01.09.2021 – 31.08.2023informatyka
kapłan Orzechowski Jakub01.09.2015 -31.08.2020religia
Pajkert Aleksandra01.09.1992 – 31.08.2022biologia, ekologia, przyroda
Palmowska-Surma Aneta01.09.2006 – 31.08.2008język niemiecki
Pawłowski Andrzej
01.09.2009 – 31.08.2015
01.09.2019 – 31.08.2022
informatyka
Pentela-Dominiak Ewa zast. 11.10.2005 – 31.05.2006język polski
Pietrasiak Marika01.09.2020 –wychowanie fizyczne
ks. Pietrzyk Władysław01.09.2007 – 31.08.2011religia
Popkiewicz Piotr01.09.2000 – 31.08.2001biologia
ks. Promiński Tomasz01.09.1998 – 31.08.1999religia
Pruski Grzegorz01.09.2006 – 31.08.2016chemia, przyroda
ks. Pytlak Artur01.09.2012 – 31.08.2014religia
Pyznarska Ewa01.09.1992 – 31.08.1993matematyka
Pyznarska Małgorzata01.09.2007 – 31.08.2008matematyka
Raczko Danuta (kons.)01.09.1992 – 31.08.1994nauczyciel-konsultant
Rosiak Marcin01.09.2000 – 31.08.2005język angielski
Rybak Izabela01.09.2022 – fizyka
Rybińska Krystyna01.09.2015 –chemia
Sadlak Ewa01.09.2004 –chemia, informatyka
Sadowski Marek01.09.1992 –matematyka, informatyka
ks. Siech Piotr01.09.1999 – 31.08.2000religia
Simowa Renata06.01.2003 – 20.06.2003język angielski
s. Siwek Monika01.09.2002 – 31.08.2006religia
Skupień Konrad01.10.2000 – 22.06.2001
01.09.2001 – 31.08.2002
wychowanie fizyczne
Skupień Zbigniew zast. 12.09.2001 – 25.11.2001wychowanie fizyczne
Sobczyk Edward zast. 01.09.2000 – 31.08.2001wychowanie fizyczne
Sroczyńska Anna01.09.2008 – 31.08.2009matematyka
Stasińska Małgorzata01.09.2020 –język angielski
Stodołkiewicz Bożenna01.09.1992 – 31.08.1996
01.09.1997 – 31.08.1998
geografia
Szczepaniak Aneta01.09.2020 – 31.08.2022język polski
Szpruch Elżbieta01.09.1992 – 31.08.1997historia
Stefańska Agnieszka01.09.2005 – 31.08.2006język niemiecki
Szczech Jadwiga01.10.1994 – 23.06.1995
01.09.1995 – 31.08.2000
matematyka
Szuba-Ziomka Aneta01.09.2021-język francuski
Szymanowska Barbara01.10.1994 – 31.08.2020
01.09.2021 – 31.08.2022
język francuski
Szymański Jakub01.09.2006 – 31.08.2007religia
Świderska Aneta01.09.1998 – 14.10.1998etyka
Tabaszewska Elwira01.09.1992 –geografia, podstawy przedsiębiorczości
Tabaszewski Paweł01.09.1992 –język angielski
Tomczak Joanna

01.09.2008 – 3.01.2010

01.09.2018 –

język angielski
Trojak-Wojtczak Iwona zast.

06.01.2003 – 20.06.2003

01.09.2016 – 31.08.2017

język angielski
Urbaniak Robert 01.09.2019 –historia, historia i społeczeństwo
Walczak-Kurek Marcin zast.01.09.2007 – 31.08.2008historia
Walichowski Zbigniew01.09.1992 –historia, edukacja prawna i obywatelska, wiedza o społeczeństwie
Wieczyńska Aneta01.09.1994 – 30.09.1994matematyka
Więckowska Marzena01.09.1995 –język angielski
Witkowska Aneta01.09.2008 – 31.08.2009język niemiecki
Włodarczyk Radosław01.09.1992 – 31.08.1996wychowanie fizyczne
Wojciechowska Agnieszka04.10.2012 – 03.08.2013
01.09.2013 – 
psycholog szkolny
Wojcieszek Katarzyna 10.09.2004 – 31.08.2005

01.09.2020 –

język niemiecki
Wojtczak Krzysztof zast.01.09.2009 – 31.08.2011wychowanie fizyczne
Wojtyniak-Sacharz Magdalena01.09.2000 – 31.08.2007plastyka, wiedza o kulturze
Wosiecka Barbara19.10.2000 – 22.06.2001
01.09.2001 – 31.08.2002
religia
ks. Wyroda Dariusz01.09.2012 – 31.08.2014religia
Załęcka Iwona 
04.11.2009 – 25.07.2010
01.09.2014 – 
język angielski
ks. Zatorski Tadeusz01.09.2000 – 31.08.2003religia
Zielińska Iwona01.10.1993 –język polski, etyka
Ziomek-Sobór Katarzyna 01.09.1995 – 31.08.1997
01.09.2019 –
język angielski
Zylak Aneta zast.10.10.2005 – 30.11.2005język polski
SLO im. R. Traugutta
Scroll to Top
Skip to content