Absolwenci

Spotkanie Opłatkowe odwołane

Dyrektor oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu uprzejmie informują, że z powodu pandemii COVID-19 coroczne świąteczne Spotkanie Opłatkowe zostaje odwołane.

Wszystkim Absolwentom i Przyjaciołom Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu składamy najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku.

Zarząd Stowarzyszenia

Zawiadomienie o VIII Walnym Zebraniu

Działając zgodnie z §15 Statutu Stowarzyszenia niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwołuje VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.15 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Zarząd Stowarzyszenia

Złota Matura (2017)

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole kolejna uroczystość „Złota Matura”, czyli spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli Szkołę co najmniej 50 lat temu. Obecni byli Absolwenci z roczników: 1964, 1965 i 1967.W uroczystości uczestniczyli:
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Pani Małgorzata Andrzejewska, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu Pan Stanisław Łodwig oraz nauczycielka biologii, która pracowała w naszej szkole w latach 1953 – 1979 Pani prof. Krystyna Modranka.
Absolwentom pogratulowano i wręczono pamiątkowe złote tarcze, a następnie zaproszono na okolicznościowy tort i wspomnienia po latach.

Złota Matura (2019)

Złota Matura

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w budynku naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego: 1969 .

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: nr tel. 42-7177000

Ireneusz Jakubowski

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół oraz Dyrekcji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu ustanowiono w czerwcu 2015 r.  uroczystość „Złotej Matury w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu” zwanej dalej Złotą Maturą.
Uroczystość ta polega na wspólnym spotkaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, którzy uzyskali maturę w tej szkole co najmniej 50 lat temu.
W czasie tego spotkania absolwenci na podstawie stosownego regulaminu otrzymują „złotą” tarczę  z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.
Spotkanie będzie się odbywać corocznie dla danego rocznika absolwentów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego w liceum.

Zarząd SAiP SLO
Dyrekcja SLO

Regulamin otrzymania Złotej Matury

1. Uprawnienie do otrzymania Złotej Matury posiada każdy żyjący absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, który uzyskał maturę w tym liceum co najmniej 50 lat temu.

2. Otrzymanie Złotej matury polega na uroczystym wręczeniu „złotej” tarczy z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.

3. Odbiór Złotej Matury jest kwitowany wpisem do Księgi Złotych Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

4. Uroczystość wręczenia Złotej Matury będzie się odbywać w czerwcu każdego roku

5. Aby otrzymać Złotą Maturę, uprawniony absolwent powinien co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia zgłosić swój akces w tej sprawie do sekretariatu SLO – tel. 42-7177000 lub 42-7174911  (podając swoje aktualne dane osobowe oraz numer telefonu najlepiej komórkowego) oraz przybyć na wręczenie Złotej Matury.

6. Koszty przygotowania Złotej Matury będą pochodziły z budżetu SLO oraz dobrowolnych składek absolwentów.

Scroll to Top
Skip to content