Zawiadomienie o VIII Walnym Zebraniu

Działając zgodnie z §15 Statutu Stowarzyszenia niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwołuje VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.15 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Zarząd Stowarzyszenia

Scroll to Top
Skip to content