Rada Rodziców

Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  • p. Żaneta Gazewska – przewodnicząca;
  • p. Anna Jarmuż – zastępca przewodn.;
  • p. Beata Łuczak – skarbnik;
  • p. Agnieszka Śmietana  – sekretarz. 

Wysokość składki na Radę Rodziców w kwocie 50 zł na rok szkolny
lub według możliwości finansowych.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie, u wychowawcy podczas zebrań lub na konto Rady Rodziców SLO (prosimy wtedy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę):

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

nr rachunku: 73 8783 0004 0021 7479 2000 0001

Przewiń do góry Skip to content