Rada Rodziców

Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  • p. Beata Cyrulińska (1b2) przewodnicząca;
  • p. Sławomir Uzarski (1b2)- zastępca przewodniczącej;
  • p. Krzysztof Tomas (1a1)- skarbnik;
  • p. Izabela Sadowska (1a1)- sekretarz. 

Wysokość składki na Radę Rodziców w kwocie 50 zł na rok szkolny lub według możliwości finansowych.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie, u wychowawcy podczas zebrań lub na konto Rady Rodziców SLO (prosimy wtedy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę):

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

nr rachunku: 73 8783 0004 0021 7479 2000 0001

Scroll to Top
Skip to content