Klub Absolwentów i Przyjaciół SLO

Grupa absolwentów z II Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu oraz SLO w Zgierzu, z sentymentem wspominając lata swojej nauki w tych szkołach, postanowiła założyć „Klub Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu„. W statucie zapisano, że celem działania Klubu będzie:

  • kultywowanie tradycji obu szkół;
  • podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów obu szkół;
  • organizowanie zebrań ogólnych i klasowych, odczytów, imprez kulturalnych;
  • przygotowywanie publikacji, periodyków, broszur i ich wydawanie;
  • organizacyjne i finansowe wspieranie działalności SLO im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Na Walnym Zebraniu Członków Klubu wybrano nowe władze na kolejną kadencję:

Zarząd
Stanisław Łodwig – prezes
Ireneusz Jakubowski – wiceprezes
Violetta Olczak – sekretarz
Ewa Biernacka – skarbnik
Dorota Mielczarek
Krystyna Baszczyńska – członek
Jan Krysiak – członek
Zygmunt Sawko – członek
Wiesław Wasiak – członek

Komisję rewizyjną:

Maria Kwiatkowska – przewodnicząca
Krystyna Dobosz – sekretarz
Alicja Jurga – członek

Prezes Stowarzyszenia:
Stanisław Łodwig

SLO Traugutt

Spotkanie po latach

W czerwcu 2009 roku w murach szkoły gościliśmy Absolwentów, którzy jako pierwsi uzyskali matury i absolutoria w naszej placówce. Spotkali się byli uczniowie z lat 1957, 1958 i 1959. Było nam bardzo miło, że nas odwiedzili. Absolwenci zwiedzali szkołę i wymieniali uwagi o jej dzisiejszym wyglądzie, a także wspominali lata gdy sami zasiadali w jej ławkach.

Obecni byli:
1. Głębicka Alina
2. Kodłubańska Zofia
3. Marczak Włodzimierz
4. Wysocka Jadwiga
5. Stachlewski Remigiusz
6. Jasiniak Helena
7. Pietrzak Alicja
8. Pietrzak Elżbieta
9. Sikorska Magdalena
10. Antczak Krystyna
11. Dośpiał Wojciech
12. Janicka Barbara
13. Okulski Andrzej
14. Tobiasz Ryszard

Cieszymy się, że nasi Absolwenci byli w doskonałej formie fizycznej i, że uśmiechy towarzyszyły im przez cały czas pobytu w szkole.

Za pośrednictwem strony internetowej gorąco Was pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnych odwiedzin.

Skip to content