Klub Absolwentów Liceum „Traugutta”

Klub Absolwentów Liceum „Traugutta” w Zgierzu (KAL „T”) obejmuje swoją działalnością wszystkich absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu z lat od 1957 do 1979 oraz wszystkich absolwentów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu z lat  od 1996 do chwili obecnej.

Klub Absolwentów Liceum  „Traugutta” w Zgierzu powstał w grudniu 2022 r. z inicjatywy grupy założycieli w wyniku zakończenia działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu (SAP SLO) będącego następstwem Postanowienia (sygn. LD.XX NS-Rej. KRS/014004/22/903) Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 września 2022 r. (uprawomocnionego w dniu 8 grudnia 2022 r.).

Zadaniami Klubu Absolwentów Liceum „Traugutta” w Zgierzu jest kontynuowanie działalności SAP SLO poprzez:

  • kultywowanie tradycji obu szkół,
  • podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów obu szkół głównie poprzez organizowanie we współpracy z Dyrekcją Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu  Spotkań Opłatkowych oraz nadawania „Złotych Matur” absolwentom.

Tymczasowym reprezentantem Klubu Absolwentów Liceum „Traugutta” w Zgierzu jest Stanisław Łodwig.

Wszystkie dotychczasowe informacje o SAP SLO zachowują swoją ważność jako informacje archiwalne.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół SLO zakończyło działalność w grudniu 2022 r.

Grupa absolwentów z II Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu oraz SLO w Zgierzu, z sentymentem wspominając lata swojej nauki w tych szkołach, postanowiła założyć „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu„. W statucie zapisano, że celem działania Klubu będzie:

– kultywowanie tradycji obu szkół;
– podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów obu szkół;
– organizowanie zebrań ogólnych i klasowych, odczytów, imprez kulturalnych;
– przygotowywanie publikacji, periodyków, broszur i ich wydawanie;
– organizacyjne i finansowe wspieranie działalności SLO im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

Ostatnimi władzami Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół SLO byli:

Zarząd
Stanisław Łodwig – prezes
Ireneusz Jakubowski – wiceprezes
Violetta Olczak – sekretarz
Ewa Biernacka – skarbnik
Ewa Sadlak – członek
Dorota Mielczarek – członek
Zygmunt Sawko – członek

Komisja rewizyjna:

Maria Kwiatkowska – przewodnicząca
Krystyna Dobosz – sekretarz
Alicja Jurga – członek

Prezes Stowarzyszenia:
Stanisław Łodwig

SLO Traugutt

Spotkanie po latach

W czerwcu 2009 roku w murach szkoły gościliśmy Absolwentów, którzy jako pierwsi uzyskali matury i absolutoria w naszej placówce. Spotkali się byli uczniowie z lat 1957, 1958 i 1959. Było nam bardzo miło, że nas odwiedzili. Absolwenci zwiedzali szkołę i wymieniali uwagi o jej dzisiejszym wyglądzie, a także wspominali lata gdy sami zasiadali w jej ławkach.

Obecni byli:
1. Głębicka Alina
2. Kodłubańska Zofia
3. Marczak Włodzimierz
4. Wysocka Jadwiga
5. Stachlewski Remigiusz
6. Jasiniak Helena
7. Pietrzak Alicja
8. Pietrzak Elżbieta
9. Sikorska Magdalena
10. Antczak Krystyna
11. Dośpiał Wojciech
12. Janicka Barbara
13. Okulski Andrzej
14. Tobiasz Ryszard

Cieszymy się, że nasi Absolwenci byli w doskonałej formie fizycznej i, że uśmiechy towarzyszyły im przez cały czas pobytu w szkole.

Za pośrednictwem strony internetowej gorąco Was pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnych odwiedzin.

Scroll to Top
Skip to content