Statut Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu

Najważniejszym dokumentem w każdej szkole jest Statut. Określa on organizację danej placówki, jej cele i zadania. W skrócie, stanowi on zbiór praw i obowiązków, jakie nałożone są na pracowników szkoły i jej uczniów.

W skład Statutu wchodzą też takie dokumenty jak:  „Wewnątrzszkolne ocenianie” oraz „Regulamin wystawiania ocen zachowania”.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content