Jak złożyć dokumenty do Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu

Rekrutacja 2021 / 2022

Jak złożyć dokumenty do Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021 r. Załóż konto w systemie elektronicznego naboru, na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html i wybierz szkoły oraz te oddziały w wybranych szkołach, którymi jesteś zainteresowany. Zapisz swój login i hasło, gdyż po podaniu nr PESEL system nie pozwoli Ci na założenie drugiego konta. Podaj swój adres e-mail abyś mógł samodzielnie odzyskać hasło
  do swojego konta.
 2. Na pierwszym miejscu zapisz tę szkołę i ten oddział, którymi jesteś najbardziej zainteresowany /możesz wybierać dowolną liczbę oddziałów z 3 szkół ponadpodstawowych/.
 3. Według ustalonej przez Ciebie kolejności będziesz kwalifikowany w procedurze naboru, tzn. zostaniesz przydzielony do pierwszego w kolejności oddziału na twojej liście,
  do którego uzyskasz wymaganą liczbę punktów.
 4. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ze swojego konta i najpóźniej do 21 czerwca
  2021 r., do godz. 15.00,
  w sekretariacie liceum złóż ten wniosek podpisany przez rodziców ( przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Przy składaniu wniosku będziesz musiał okazać swoją legitymację szkolną
  z numerem PESEL.
 5. Wniosek składasz tylko do tej szkoły, której oddział wybrałeś, jako pierwszy na liście Twoich preferencji.
 6. Po zweryfikowaniu Twojego wniosku, możliwość dokonywania zmian w kolejności oddziałów na Twoim koncie zostanie zablokowana. Aby tego dokonać należy zgłosić się do liceum celem anulowania wcześniej złożonego wniosku. O anulowanie wcześniej złożonego wniosku może wystąpić tylko rodzic lub opiekun prawny kandydata. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie mogą pojawić się osobiście to osoba wycofująca wniosek powinna dysponować podpisanym przez nich oświadczeniem. Wzór oświadczenia dostępny jest na naszej stronie.
 7. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz. 15.00, złóż, w sekretariacie szkoły,  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Na swoim koncie uzupełnij formularz osiągnięć wpisując uzyskane oceny. Możesz też dokonać zmiany swoich preferencji.
 8. Jeśli jesteś finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego/tematycznego o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim to wraz z kopiami wymaganych dokumentów przynieś, do wglądu, oryginał stosownego zaświadczenia.
 9. 22 lipca 2021 r. sprawdź na swoim koncie, w systemie naboru elektronicznego,
  do którego z wybranych oddziałów się zakwalifikowałeś.
 10.  Jeśli jest to oddział w naszej szkole, to od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 złóż, wraz z rodzicem, w Samorządowym LO  w Zgierzu:

  – Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
  – Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  – Kartę zdrowia.
  – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  – 3 podpisane fotografie.
  – 5zł. – opłata na identyfikator.
 11.  Zostaniesz również poproszony o wybranie drugiego języka obcego (o wyborze grupy językowej decyduje kolejność zgłoszeń w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów) oraz zadeklarowanie udziału w zajęciach religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie – deklaracje składa rodzic lub pełnoletni opiekun.
 12.  W dniu 2 sierpnia 2021 r.  do godz.14.00 opublikowane zostaną listy przyjętych.
 1.  

Załączniki

Przewiń do góry Skip to content