Wewnątrzszkolne Ocenianie

Dokument ten jest częścią Statutu.

Jego treść jest ważna szczególnie dla uczniów. Określa on w jaki sposób oceniana jest młodzież. Jest podstawowym kryterium przy ustalaniu stopnia dla ucznia, zawarte są w nim wymogi dla każdej oceny. Znajomość tego dokumentu może znacznie ułatwić życie, a także zapobiec wielu wątpliwościom, jakie często towarzyszą przy wystawianiu stopni.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content