Stołówka

INFORMACJE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od dnia 11 września 2023 r.
 2. Cena obiadu wynosi 6 zł za dwudaniowy obiad na dzień (cenę należy pomnożyć razy ilość dni w danym miesiącu)
                       np. miesiąc wrzesień 15 dni x 6 zł = 90 zł   –  Cena może ulec zmianie
  • Wpłaty za obiady należy dokonać z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:

   Bank Spółdzielczy w Zgierzu      
   24 8783 0004 0021 6515 2000 0009

   tytułem: wpłata za obiady miesiąc
   klasa, szkoła np.  3D SLO  lub  7B SP1
   imię i nazwisko ucznia

 3. Brak potwierdzenia wpłaty na konto do 12 dnia każdego miesiąca powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od następnego dnia.
 4. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem w wyjątkowych sytuacjach w danym dniu do godz. 8:30 drogą mailową      stolowkaslo@samorzadowelo.onmicrosoft.com lub pod numer telefonu  730 797 186
 5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane
  od wpłaty w następnym miesiącu. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 6. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie
  na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela –organizatora wycieczki (wyjścia).
 7. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty. Wysokość opłaty za obiady, jakiej należy dokonać w danym miesiącu również umieszczana jest w każdym miesiącu na stronie szkoły.
 8. Obiady dla uczniów i nauczycieli wydawane są wyłącznie podczas przerw obiadowych
  w godzinach:                       

  I tura      1130 – 1150
  II tura    1235 – 1255

Karty obiadowe potwierdzające zapłatę oraz zjedzenie obiadu w danym miesiącu uczniowie będą odbierać w SEKRETARIACIE SLO. Uczniowie są zobowiązani przychodzić na obiad z otrzymaną kartą. Karty kontrolowane będą każdego dnia przez pracownika szkoły przy wydawaniu obiadów.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content