Dyrektorzy – aktualnie

mgr inż. Ewa Sadlak

dyrektor SLO od 1.09.2007 r.
nauczyciel chemii i informatyki

mgr inż. Żaneta Gazewska

wicedyrektor SLO od 1.09.2022 r.
nauczyciel plastyki i przedmiotów technicznych

Skip to content