Egzamin maturalny 2024

Podczas egzaminu maturalnego w Formule 2023 nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, a wymagania ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa COVID-19.

Ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne zostały obniżone o ok. 20-25 procent (w zależności od przedmiotu), a do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym niezbędne jest jedynie przystąpienie do niego, a nie osiągnięcie minimalnego progu zdobytych punktów. Od 2023 r. powraca również egzamin maturalny w formie ustnej.

W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym ograniczeniu uległ katalog lektur obowiązkowych dla maturzystów.
W przypadku egzaminu z matematyki zmniejszona została liczba zadań, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie.