Maturzyści

Matura w „Formule 2021”

W zakładce Maturzyści znajdują się nowe Informacje o egzaminie maturalnym w „Formule 2021”, jego zaktualizowany harmonogram oraz aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki obowiązującym w r. szk. 2020/2021.

Wszystkich tegorocznych maturzystów prosimy o zapoznanie się ze zmianami, jakie będą w roku 2021.

Skip to content