Egzamin maturalny 2024

Podczas egzaminu maturalnego w Formule 2023 nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, a wymagania ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa COVID-19.

Ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne zostały obniżone o ok. 20-25 procent (w zależności od przedmiotu), a do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym niezbędne jest jedynie przystąpienie do niego, a nie osiągnięcie minimalnego progu zdobytych punktów. Od 2023 r. powraca również egzamin maturalny w formie ustnej.

W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym ograniczeniu uległ katalog lektur obowiązkowych dla maturzystów.
W przypadku egzaminu z matematyki zmniejszona została liczba zadań, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie.

Egzamin maturalny w Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)
 – zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r.

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • Język polski – bez określania poziomu (próg 30%).
 • Język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • Język polski – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Matematyka – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).
 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (w charakterze przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne w Formule 2023

Język polski (poziom podstawowy):

 • czas trwania: 240 minut,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych: 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie: 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Matematyka (poziom podstawowy):

 • czas trwania: 180 minut,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte: 29,
 • liczba zadań otwartych: 7-13.

Język obcy (poziom podstawowy):

 • obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania: 120 minut,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 60,
 • wypowiedź pisemna: 80-130 wyrazów.

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony):

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (bez progu zaliczenia); obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ):
  • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
  • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym do 300 (zamiast 500).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym do 300 (zamiast 400).

Egzamin maturalny w Formule 2015

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Dodatkowo zostanie wprowadzona również część ustna egzaminu.

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • Język polski – bez określania poziomu (próg 30%).
 • Język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • Język polski – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Matematyka – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%).
 • Wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Scroll to Top
Skip to content