Komunikat dla rodziców

Komunikat dla rodziców dotyczący udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.
Prosimy o zapoznanie się z treścią załączników.
Wnioski do pani pedagog do 10 września.

Sprawdź załączniki »

Pomoc w zakładaniu profilu PUE i wypełnianiu wniosku „Dobry Start”

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Urzędem Miasta Zgierza zaprasza w dniach 20, 27 i 28 lipca br. w godzinach 13:00-16:00 do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu przy ul. Długiej 29A. Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielą wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysłaniu wniosku „ Dobry Start”.

Do założeniu profilu niezbędny jest dowód tożsamości oraz:

-adres mailowy,
-numer telefonu komórkowego, oraz dostęp do jednego z tych narzędzi.

Do wysłania wniosku niezbędny jest:

-Nr PESEL dziecka
-adres placówki do której uczęszcza dziecko,
-numer konta bankowego na które ma być przekazane świadczenie,
-dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka,
-w przypadku wniosku osób innych niż rodzice, dokumenty potwierdzające status prawny opiekuna.

Zapraszamy!

Rozdanie świadectw maturalnych

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw maturalnych 5 lipca 2021 r. w godz. 10.30-12.00 w s. 26.

wychowawcy klas trzecich

Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

Rok szk. 2021/2022

 1. Przyjmowanie kopii świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  25.06.2021
  (piątek)                 od godz.    12.00 – 15.00
  28.06.2021 (poniedziałek)      od godz.      9.00 – 12.00
  29.06.2021 (wtorek)               od godz.      9.00 – 12.00
  30.06.2021 (środa)                  od godz.      9.00 – 12.00
    1.07.2021 (czwartek)            od godz.      9.00 – 12.00
    2.07.2021 (piątek)                 od godz.      9.00 – 12.00
    5.07.2021 (poniedziałek)      od godz.      9.00 – 12.00
    6.07.2021 (wtorek)                od godz.      9.00 – 12.00
    7.07.2021 (środa)                   od godz.     9.00 – 12.00
    8.07.2021 (czwartek)             od godz.     9.00 – 12.00
    9.07.2021 (piątek)                  od godz.     9.00 – 12.00
  12.07.2021 (poniedziałek)       od godz.      9.00 – 12.00
  13.07.2021 (wtorek)                od godz.      9.00 – 12.00
  14.07.2021 (środa)                   od godz.    12.00 – 15.00

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

                              22.07.2021 (czwartek) –  o godz. 12.00.

 3. Przyjmowanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

    23.07.2021 (piątek)                   od godz.       9.00 – 12.00
    26.07.2021 (poniedziałek)        od godz.       9.00 – 12.00
    27.07.2021 (wtorek)                  od godz.       9.00 – 12.00
    28.07.2021 (środa)                    od godz.        9.00 – 12.00
    29.07.2021 (czwartek)               od godz.       9.00 –  12.00
    30.07.2021 (piątek)                   od godz.      12.00 – 15.00
   
  Wykaz dokumentów przyjmowanych od ucznia:
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Karta zdrowia.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  • 2 podpisane fotografie.
  • 5zł. – opłata na identyfikator.

   Rodzic przy składaniu dokumentów wypełnia kwestionariusz osobowy przyjętego ucznia.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

2.08.2021 (poniedziałek)  do godz. 14.00

Inauguracja sezonu letniego 2021 na Malince

Niemodernizowany od kilkudziesięciu lat obiekt zyskał nowe oblicze – na miarę XXI wieku. Przygotowaliśmy dla zgierzan odnowione kąpielisko ze specjalnie filtrowaną wodą, nowe obiekty sportowe, wyremontowane ścieżki, ławki i pomosty, do tego nasadzenia drzew i krzewów. Malinka staje się idealnym miejscem dla sportu, rekreacji, ale też wypoczynku w otoczeniu przyrody.

Zapraszam na cykl wydarzeń zaplanowanych na weekend 26-27 czerwca 2021 r. Przygotowaliśmy atrakcje dla miłośników biegania, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, żeglarstwa, a także wiele wydarzeń towarzyszących kulturalno-rozrywkowych.

Z poważaniem,

Przemysław Staniszewski

Prezydent Miasta Zgierza

VI Szkolny Bieg na Orientację

15 czerwca braliśmy udział w VI Szkolnym Biegu na Orientację. Pogoda i dobre humory nas nie opuszały, pomimo wielu trudności przy rozwiązywaniu zagadek przygotowanych przez organizatorów. Trasa wiodła nas przez Las Okręglik i Sianokosy na MOSiR. Z niecierpliwością czekamy na kolejny bieg i serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Zapraszamy do galerii.

Joanna Kapusta

Szkolny turniej siatkówki

Ależ to była walka! Reprezentacje każdej klasy Traugutta zakończyły szkolny turniej siatkarski. Po zaciętej walce rywalizację wygrała klasa 1B. Miejsce drugie zajęła klasa 1C, trzecie klasa 2BB, a tuż za podium znalazła się klasa 2AA. Gratulujemy wszystkim klasom formy i cieszymy się, że mogliście wyszaleć się po okresie nauki zdalnej.

Wiosenny Pięciobój Wolontariacki

W dniu 8 czerwca 2021 r. uczniowie Samorządowego Liceum odebrali nagrody w konkursie Wiosenny Pięciobój Wolontariacki. 10 uczniów szkoły przeszło podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy nauczyli się, jak prawidłowo wezwać pomoc do poszkodowanego, wykonywać resuscytację oddechowo-krążeniową, opatrywać rany oraz zdobyli wiele innych umiejętności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dyplomy potwierdzające nowe sprawności oraz pamiątkowe gadżety.

Katarzyna Ziomek-Sobór

Przewiń do góry Skip to content