Złota Matura – 2024

W dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00 odbędzie się w budynku
naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego 1974 lub z roczników wcześniejszych.

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 24 maja 2024 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.
Stosowny regulamin znajduje się w zakładce: Dla absolwentów.

Klub Absolwentów Liceum „Traugutta”

Warsztaty Medyczne w SLO

Mając w pamięci, jak liczna grupa naszych absolwentów dostała się w tym roku szkolnym na kierunki medyczne – lekarki, lekarsko-dentystyczny, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapię, analitykę medyczną czy ratownictwo, postanowiliśmy rozpowszechnić zawody medyczne wśród uczniów młodszych klas naszych biol-chemów. 16 kwietnia odbyły się warsztaty medyczne z szycia chirurgicznego oraz anatomii. Nasi uczniowie z klas biol-chem mogli przekonać się ile precyzji, wiedzy i cierpliwości potrzeba aby zaszyć ranę na skórze. Preparowali też oko, izolowali z niego soczewkę i mogli zaobserwować, że daje ona obraz pomniejszony i odwrócony Warsztaty medyczne przygotowane przez fachowy zespół specjalistów spodobał się uczniom jak i nauczycielom. W przyszłości zamierzamy kontynuować zajęcia, są one nie tylko formą praktycznego utrwalania podręcznika do biologii ale też promocją kierunków medycznych. Ciężka i wytrwała nauka w liceum jest bowiem kluczem do otrzymania indeksu na uczelnie medyczne w Polsce.

Maturzyści z Traugutta w edycji „OGARNIJ GEGRĘ” z Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Nauk Geograficznych

W sobotę 6 kwietnia 2024 r. maturzyści z klasy 4B szlifowali wiedzę geograficzną pod fachowym okiem wykładowców UŁ WNG dr Marii Adamczewskiej i dr Barbary Dzięcioł – Kurczoba „Jak prawidłowo rozwiązywać zadania i dobrze zdać maturę z geografii”. Zajęcia warsztatowe, arkusze maturalne, wybrane zagadnienie z wiedzy geograficznej, szereg cennych informacji, których nie znajdziemy w podręczniku to kopalnia wiedzy, która ułatwi przelanie wiedzy geograficznej na arkusz maturalny już 17 maja.

Karolina Balicka

Sztuka sepulkralna – wycieczka na Cmentarz Stare Powązki oraz Cmentarz Powązki Wojskowe

W czwartek 4 kwietnia 2024 uczniowie klasy 1B1 i 1C, a także założyciele projektu „Zakorzenieni w Polsce” Karol Gazewski i Patrycja Podgórska wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem był spacer po cmentarzu na Powązkach, gdzie z pomocą przewodnika uczniowie mieli okazję dowiedzieć się niesamowicie ciekawych informacji o zasłużonych Polakach pochowanych właśnie na tym cmentarzu. Następnie udali się na Stare Powązki, gdzie również dzięki przewodnikowi poznali historie znanych polskich sportowców, reżyserów, poetów, pisarzy, artystów, polityków i aktorów, lecz przede wszystkim powstańców. Wycieczka zakończyła się spacerem po warszawskim Starym Mieście i wizytą pod kolumną Zygmunta III Wazy. Opiekunowie prof. Żaneta Gazewska, prof. Karolina Balicka i prof. Robert Labudda zapewnili uczniom miłą atmosferę podczas wycieczki.

Patrycja Podgórska
Karol Gazewski

UROCZYSTE OTWARCIE NASZEJ WYMARZONEJ EKOPRACOWNI „Geo – Świat” odbyło się w dniu 21 marca 2024 r.


Na uroczystym otwarciu Ekopracowni „Geo -Świat” nie zabrakło wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Pani dr Monika Smusz – Kulesza wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi oraz ekspert międzynarodowy Rady Europy w zakresie prawa socjalnego, p.o. Komendant Posterunku Straży Leśnej Pan Dominik Szymański z Nadleśnictwa Grotniki, przedstawiciel Trójki Klasowej Rodziców klasy 1B1 Pani Joanna Gołek.
Goście zostali powitani przez Wiktorię Palmowską i Antoniego Przybyszewskiego, uczniów klasy 2B2, słowami Św. Jana Pawła II: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator”.
Bliska naszym sercom jest ochrona środowiska, miłość do świata roślin i zwierząt, chcemy oddychać czystym powietrzem, otaczać się pięknymi krajobrazami i chronić to, co zagrożone, aby dobro matki natury zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego, by egzystować w zgodzie z naturą i dla natury niezbędne jest edukowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Aby skutecznie się kształcić niezbędna jest ekoedukacja i tak właśnie zrodził się pomysł powstania Ekopracowni „Geo – Świat” w naszym liceum w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”, pracowni finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 57. 000 zł i wkładu własnego Gminy Miasta Zgierza a całość inwestycji to koszt 60.000zł.
Ochrona środowiska w zgodzie z procesami ekologicznymi, jakie zachodzą w ekosystemach powinny być najważniejsze w dobie XXI wieku. Edukacja, elementy przyrody, ochrona środowiska, świadomość ekologiczna społeczeństwa to najważniejsze aspekty ówczesnych czasów, aby wykluczyć rabunkową działalność egzystencji ludzkiej na kuli ziemskiej. Najważniejsze jest zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody, a co za tym idzie myślenie globalne i działanie lokalne. Niech ta myśl przyświeca nam i przyszłym pokoleniem przez całe życie.
Symboliczne przecięcie wstęgi w drzwiach nowoczesnej Ekopracowni „Geo -Świat” było kolejnym punktem uroczystości.
Następnie przyszedł czas na przemówienia, prelekcje, wykłady, prezentacje. Dyrektor SLO im. R. Traugutta w Zgierzu Pani Ewa Sadlak zwróciła uwagę na zasadność owej inwestycji, której nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska. Pracownia geograficzna to miejsce w którym uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu nauk przyrodniczych. Edukacja szkolna o tematyce ekologicznej, geograficznej, biologicznej, przyrodniczej ma kształtować postawy proekologiczne, podnosić świadomość ekologiczną młodzieży jak i ich rodziców. Przybliżać ekologiczny model rodziny, kształtować nawyki i budować podwaliny przyszłego społeczeństwa, które będzie racjonalnie gospodarowało zasobami przyrody.
Pani dr Monika Smusz – Kulesza wykładowca UŁ Wydziału Prawa i Administracji, wygłosiła bardzo interesujący wykład na temat europejskich standardów prawa do edukacji. Prawo do edukacji jako podstawowe prawo człowieka, europejskie standardy prawa do edukacji, poruszony została kwestia znaczenia nauk przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju. Problem działania na rzecz klimatu jako jeden z priorytetów Unii Europejskiej, a także znaczenia geografii w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim. Wykład był skarbnicą wiedzy dla młodzieży naszego liceum.
Prelekcja p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej Pana Dominika Szymańskiego z Nadleśnictwa Grotniki dotyczyła ekosystemów leśnych. Dowiedzieliśmy się o różnorodności zasobów leśnych, hodowli lasu, Regionalnym Banku Genów, szkółce leśnej, ochronie i użytkowaniu lasów i roli lasów jako zielonych płuc świata. Prelekcja zainspirowała naszą młodzież do udziału z zajęciach edukacyjnych w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Grotniki.
Pani Karolina Balicka nauczycielka geografii, autorka projektu przybliżyła problem edukacji młodzieży, podnoszenia świadomości ekologicznej, kształtowania postaw w procesie rozwoju gospodarczego i w procesie globalizacji biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Powstanie ekologicznej pracowni „Geo -Świat” jest kwintesencją potrzeb uczniów z zakresu realizacji podstaw programowych nauk przyrodniczych. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne do edukacji przedmiotów przyrodniczych i treści z ekologii i ochrony środowiska ułatwia proces dydaktyczny.
Nie zabrakło również prezentacji młodzieży, Antoni Przybyszewski z klasy ekonomiczno – językowej 2B2 przedstawił prezentację w ramach szkolnego projektu „Palcem po mapie” opowiedział o swoich najciekawszych podróżach po Europie, o miejscach, które są kolebką kultury, cudami przyrody, atrakcjami geograficznymi, zachwycają kulinariami i są najbardziej urokliwymi krajobrazami świata. Poczuliśmy się jak na wakacjach, było słonecznie, fale uderzały o klify, piasek złocił się w promieniach słońca przy delikatnym podmuchu wiatru.


Jeszcze raz Wszystkim dziękujemy.


SLO Traugutt bierze udział w programie InstaLing

SLO im. R. Traugutta w ramach działań innowacyjnych i w celu podniesienia jakości nauczania języka angielskiego od roku szkolnego 2022/23 bierze udział w programie InstaLing.
Program jest stworzony dla wspomagania nauki języków obcych poprzez systematyczne, codzienne powtarzanie słownictwa w postaci elektronicznych fiszek.
W semestrze zimowym 2023/2024 uczniowie prof. Iwony Załęckiej i prof. Joanny Tomczak uczestniczyli w XXI Edycji Programu. Dzięki zaangażowaniu i systematycznej pracy swoich uczniów prof. Joanna Tomczak otrzymała Złoty Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego, a licealiści poprawili swoje wyniki w nauce języka obcego. Aktualnie rozpoczęła się już kolejna edycja programu, w której również biorą udział uczniowie naszego liceum. Zachęcamy do dalszej wytrwałej pracy z programem i życzymy uczniom kolejnych sukcesów Więcej informacji dostępnych na stronie programu: https://instaling.pl/

Joanna Tomczak

Sztafeta Czytelnicza 2024

W ramach Sztafety Czytelniczej 2024, wspólnej akcji Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, Biblioteki Pedagogicznej oraz bibliotek szkół Zgierza i powiatu zgierskiego zapraszam do udziału w konkursie „Ubierz mnie – zaprojektuj nową okładkę dla ulubionej książki”

Joanna Kapusta

Wykład „Krajobrazy naturalne i Królestwo Etiopii” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 06 marca 2024 r. klasa 1B1 ekonomiczno–językowa wraz z p. Karoliną Balicką i p. Aleksandrą Kuja vel Kujat zdobywała wiedzę na temat przepięknego i bogatego w zasoby kontynentu Afryki podczas niesamowicie interesującego wykładu p. prof. Lucyny Wacheckiej–Kotkowskiej, która w Etiopii spędziła parę miesięcy swojego życia. Wykładu  słuchaliśmy z zapartym tchem, oglądaliśmy okazy przywiezione z Etiopii i czerpaliśmy jak najwięcej wiadomości. Po wykładzie  poznaliśmy najciekawsze zakątki  WNG po którym oprowadziła nas p. dr Barbara Dzięcioł–Kurczoba i odpowiadała na nasze pytania.

Konkurs na mem lub na rymowankę – CYBERPRZEMOC STOP!

Zachęcamy do udziału w konkursie na mem lub rymowankę związaną z walką z cyberprzemocą. Zasady konkursu są bardzo proste:
Połączcie się w pary i stwórzcie MEM lub rymowankę (jedna lub dwie zwrotki) związane z cyberbezpieczeństwem. Tak wykonane prace wraz z imionami, nazwiskami oraz klasą wyślijcie na mail: cyberbezpieczni@samorzadowelo.onmicrosoft.com do dnia 25 marca br. do godziny 12.00.

Na najlepsze, najciekawsze i najbarwniejsze prace czekają nagrody! Prace zostaną opublikowane w szkolnej galerii.

A w dzisiejszych czasach cokolwiek robimy, pociąga to za sobą konsekwencje. Wszystko jest rejestrowane i na wieki zachowywane w cyberprzestrzeni

Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Scroll to Top
Skip to content