Polecajki Traugutta

Instytut Kreatywnej Biologii

Serdecznie zapraszamy 19 maja na 2 wykłady popularno-naukowe, które zostaną wygłoszone
w ramach kolejnego spotkania z IKB. (LINK TUTAJ)
Pierwszy wykład odbędzie się w godz. 17.00-17.45 i wygłosi go pan dr Michał Juraniec, tytuł wykładu to „Korzyści oraz zagrożenia płynące z wykorzystania roślin transgenicznych”. Wraz z wprowadzeniem nowych technik biologii molekularnej hodowla roślin uzyskała nowy, „inżynierski” wymiar. Możliwym stało się produkowanie roślin o unikalnych cechach z pominięciem czasochłonnych zabiegów doboru osobników
i rozmnażania stosowanych dotychczas w procesie selekcji nowych, ulepszonych odmian uprawnych. Rośliny transgeniczne uzyskane dzięki technikom inżynierii genetycznej mają za zadanie zaradzić wielu istotnym problemom: zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe coraz liczniejszej populacji człowieka na Ziemi, likwidować niedożywienie, obniżyć koszty uprawy, ograniczyć stosowanie zagrażających środowisku chemicznych środków ochrony roślin, plonować w niekorzystnych warunkach środowiska (pojawiających się coraz częściej w różnych rejonach naszej planety), chronić naturalne ekosystemy czy też produkować ważne białka terapeutyczne. Tymczasem rośliny transgeniczne budzą wiele wątpliwości, niechęć i opór społeczny w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się. Dlaczego tak się dzieje? Proponowany wykład ma na celu przybliżenie tego problemu, wyjaśnienie kluczowych pojęć oraz pokazanie osiągnięć zielonej biotechnologii. Jakie korzyści oraz ryzyko wiąże się z hodowlą odmian transgenicznych? Czy rozwiązania te rzeczywiście przynoszą spodziewane efekty? A także czy powinny budzić obawy natury etycznej
i ekologicznej?
Drugi wykład w godz. 18.00-18.45 przedstawi pani dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj, prof. UŁ. Wykład nosi tytuł „Od prezentu do przymusu – obyczaje godowe Wojsiłek”. Wojsiłki to stara ewolucyjnie grupa owadów. Na świecie żyje współcześnie około 800 gatunków sklasyfikowanych w 9 rodzinach, ale
w mezozoiku ich różnorodność była zdecydowanie większa. Centrum różnorodności wojsiłek to zdecydowanie kraina orientalna, bo w Europie stwierdzono zaledwie 21 gatunków tych owadów, w tym 10 w Polsce. Wojsiłki mają bardzo ciekawe behawior rozrodczy. Nie istnieje inna grupa owadów, która byłaby tak zróżnicowana pod tym względem. Samce dysponują bardzo szerokim spektrum zachowań godowych, mogą między innymi zmuszać samice do rozmnażania. Wykorzystują do tego specjalne elementy budowy, służące do chwytania i unieruchomienia skrzydeł samicy, a tym samym do zmuszenia jej do kopulacji. To bardziej opresyjny sposób kopulacji, ale są też strategie łagodniejsze, w których samiec nie przymusza, ale oferuje samicy „prezent ślubny”. Jest to pokarm, najczęściej inny mały owad, ale także wydzielina gruczołów ślinowych, służąca do karmienia samicy podczas nawet kilkugodzinnej kopulacji. Z badań bursztynu bałtyckiego wynika, że 40 milionów lat temu owady te wykazywały jeszcze bardziej przemocowe „metody uwodzenia”, które jednak nie przetrwały do współczesności.
Zapraszamy serdecznie do wysłuchania obu wykładów,

Koordynatorzy IKB
dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała, prof. UŁ i dr Mariusz Krupiński

24 lutego na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ odbyło się kolejne spotkanie  w ramach Instytutu Kreatywnej Biologii.                         
 Tym razem organizatorzy zaprosili na niezwykły wykład pt. Neurologiczne podstawy miłości. A po nim tradycyjnie już odbyły się warsztaty biologiczne.

” Klasa biologiczno – chemiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu to niezwykle ciekawa klasa. Uczniowie dzięki nauczycielowi biologii mogą nie tylko uczyć się na lekcjach w szkole, lecz także zdobywać wiedzę na zajęciach poza placówką. Przykładem takiego sposobu uczenia się może być wykład na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego który odbył się 24 lutego br. Uczestnikami tego wykładu, a także warsztatów które odbyły się tuż po nim, byli uczniowie klas: 1A, 2A oraz 3A.
 
Wykład, przeprowadzony przez dr. P. Kaźmierską – Grębowską, nazywał się „Neurobiologiczne podstawy miłości”. Wykład przedstawiał naukową definicję miłości, sposoby opisywania miłości a także etapy miłości. Druga część wykładu odnosiła się do biochemicznych zmian w mózgu gdy wchodzimy w stan zakochania. Dla osób które lubią poznawać „uczucie” motyli w brzuchu z pewnością była to nie lada gratka! Prowadząca w bardzo interesujący sposób opisywała stan zakochania i jego skutki w obszarze kory mózgowej. Osoby interesujące się neurobiologią z pewnością byłyby zachwycone!
 
Po wykładzie nadszedł czas na warsztaty. Na pewno wiele osób czekało na nie z niecierpliwością! Szybko podzieliliśmy się na grupy i ruszyliśmy na zajęcia. Moje warsztaty, noszące tytuł „Mikroby pod lupą” miały niezwykle ciekawy charakter. Osoby obecne poznały różne formy skupisk bakterii, a także ich podział wyróżniony przez duńskiego profesora Hansa Grama. Następnie przystąpiliśmy do wykonywania preparatów zgodnie z jego metodą. Preparaty; przygotowane z ogórków kiszonych, jogurtu Actimel, kiszonego bobu, żurku oraz drożdży; oglądaliśmy pod mikroskopem optycznym. Uczyliśmy się rozróżniać różne formy bakterii na podstawie oglądane obrazu. Mieliśmy również okazję pooglądać hodowle bakterii i grzybów, pobrane metodą wymazu, z różnych przedmiotów np. klawiszu Enter na klawiaturze komputerowej lub z ludzkiej, nieumytej dłoni!
 
Moim zdaniem wykład i warsztaty były doskonała okazja do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. Z chęcią skorzystam z kolejnej tego typu okazji.”
 
 
Uczeń klasy biologiczno – chemicznej
 

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej właśnie okazji Urząd Miasta Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zorganizowali 31.01.2023r. w zgierskim Starym Młynie wystawę czasową pod tytułem ,,Na Moskala! W 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”. Dodatkowo odbyła się debata historyczna na temat wcześniej wymienionego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. O zrywie niepodległościowym, jego tle historycznym i znaczeniu mówili: prof. Jarosław Kita z Wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
dr Sylwia Wielichowska z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Bartosz Bijak z Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Maciej Rubacha z Muzeum Miasta Zgierza. Prowadzącą była Aleksandra Staniszewska z Muzeum Miasta Zgierza. Po debacie historycznej odbył się konkurs dla młodzieży. Całe podium zajęli uczniowie naszej szkoły. Wyżej wymieniona wystawa czasowa do końca lutego znajduje się w naszej szkole.


„Jest ona wyjątkowo ciekawa, dodatkowo estetyczna szata graficzna przykuwa uwagę. Nie można przejść wobec niej obojętnie, dlatego też serdecznie polecamy zapoznanie się z jej treścią. Niewtajemniczonym polecajka przypomina, że wystawa znajduje się na pierwszym piętrze po stronie LO. Nie bądź obojętny na historię i kulturę, więc idź obejrzyj wystawę!!! „


A teraz kolejna recenzja, gdyż wystawa wzbudza ogromne zainteresowanie:

” Z okazji 160-tej rocznicy powstania styczniowego na pierwszym piętrze naszej szkoły możemy zobaczyć wystawę składającą się z trzynastu paneli, które omawiają genezę oraz skutki tego zrywu narodowego, jak i jego najważniejsze bitwy i sylwetki walczących. Osobiście polecam wszystkim poświęcić chwilę waszego cennego czasu na przeczytanie wszystkich paneli, gdyż ja zamierzam skupić się jedynie na tych, które zwróciły moją uwagę. Wystawa skupia się na przebiegu powstania styczniowego na terenie Zgierza oraz w jego okolicach. Panel siódmy przedstawia historię bitwy pod Dobrą, o której jako ktoś, kto nie wywodzi się ze Zgierza i nie wychował się tu, nigdy dotąd nie słyszałam. Organizatorem grupy powstańczej formującej się w lasach pod Dobrą pod koniec stycznia 1863 roku był Józef Sawicki, któremu zadedykowany jest panel drugi. Oddział złożony był przede wszystkim z łódzkich i zgierskich pracowników fabryk oraz chłopów i liczył sobie około 500 ochotników. W trakcie marszu po trasie między Brzezinami a Dobrą Józef Sawicki został pozbawiony dowództwa, a jego rolę przejął jego imiennik – Józef Dworzaczek, któremu również poświęcono jeden z paneli. Cel tego przemarszu był nieskomplikowany w swojej naturze – oddział chciał zwerbować nowych rekrutów oraz zdobyć więcej wyposażenia, gdyż brakowało im wielu zasobów, przede wszystkim broni.  Za oddziałem podążała jednak rosyjska grupa pościgowa. Oddziałom tym przyszło się spotkać 24 lutego, gdy Rosjanie zaatakowali z zaskoczenia. Ci, którzy zaciekawieni są dalszym przebiegiem wydarzeń, mogą odwiedzić wystawę, nie mogę przecież podać wszystkiego tutaj na złotej tacy. Nie będzie to zaskoczeniem dla nikogo,  gdy powiem, że moją uwagę przykuł również panel trzeci, opowiada on bowiem o Mariannie Piotrowiczowej, a zwracanie uwagi na silne kobiety w historii to moje forte. Marianna była jedną z bohaterek bitwy pod Dobrą, jednak zanim się tam znalazła wychowała się w patriotycznej atmosferze – Jej ojciec jak i wuj byli za swoich czasów powstańcami listopadowymi. Młoda Marianna odebrała nauki w zakresie fechtunku, strzelania i jazdy konnej. Promowała ona edukację wśród najuboższych i razem z mężem działa w narodowych organizacjach konspiracyjnych, ciężko więc się dziwić, że oboje zdecydowali się dołączyć do powstania styczniowego. By przynależeć do partii Sawieckiego, Marianna obcięła włosy, przywdziała męski mundur i chwyciła broń. Za życia, jak i po swojej tragicznej śmierci Marianna stanowiła symbol odwagi i roli kobiet w zrywach narodowych. Osobiście uważam, że każdy zafascynowany historią znajdzie coś interesującego na omówionej dzisiaj przeze mnie wystawie. Wybranie tylko dwóch paneli było dla mnie nie lada wyzwaniem, jednak jaki byłby sens w opisywaniu każdego z nich? Jestem tutaj, by zachęcić was do przeczytania ich osobiście, czyż nie? To była Livia Czechowicz z 3D i nie mam nic więcej do dodania. „
Scroll to Top
Skip to content