Ocenianie zachowania

Ten dokument jest fragmentem WO (Wewnątrzszkolnego Oceniania), który natomiast jest integralną częścią statutu.

Kryteria wystawiania oceny z zachowania zawsze wzbudzały wiele kontrowersji. Czasami trudno wystawić ją obiektywnie. I tutaj z pomocą przychodzi wychowawcy Regulamin Wystawiania Ocen z Zachowania. Określa on normy, jakie spełnione powinny być dla każdej z czterech ocen z zachowania. Warto zauważyć, że kryteria te nie są jednoznacznym wyznacznikiem oceny, mają one na celu ukierunkowanie nauczyciela w celu wystawienia odpowiedniego stopnia.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content