Złota Matura (2019)

Złota Matura

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w budynku naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego: 1969 .

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: nr tel. 42-7177000

Ireneusz Jakubowski

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół oraz Dyrekcji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu ustanowiono w czerwcu 2015 r.  uroczystość „Złotej Matury w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu” zwanej dalej Złotą Maturą.
Uroczystość ta polega na wspólnym spotkaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, którzy uzyskali maturę w tej szkole co najmniej 50 lat temu.
W czasie tego spotkania absolwenci na podstawie stosownego regulaminu otrzymują „złotą” tarczę  z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.
Spotkanie będzie się odbywać corocznie dla danego rocznika absolwentów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego w liceum.

Zarząd SAiP SLO
Dyrekcja SLO

Regulamin otrzymania Złotej Matury

1. Uprawnienie do otrzymania Złotej Matury posiada każdy żyjący absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, który uzyskał maturę w tym liceum co najmniej 50 lat temu.

2. Otrzymanie Złotej matury polega na uroczystym wręczeniu „złotej” tarczy z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.

3. Odbiór Złotej Matury jest kwitowany wpisem do Księgi Złotych Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

4. Uroczystość wręczenia Złotej Matury będzie się odbywać w czerwcu każdego roku

5. Aby otrzymać Złotą Maturę, uprawniony absolwent powinien co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia zgłosić swój akces w tej sprawie do sekretariatu SLO – tel. 42-7177000 lub 42-7174911  (podając swoje aktualne dane osobowe oraz numer telefonu najlepiej komórkowego) oraz przybyć na wręczenie Złotej Matury.

6. Koszty przygotowania Złotej Matury będą pochodziły z budżetu SLO oraz dobrowolnych składek absolwentów.

Scroll to Top
Skip to content