Świąteczny konkurs chemiczny

Wszystkich uczniów klas 1. chciałabym serdecznie zaprosić do udziału w świątecznym konkursie chemicznym („z przymrużeniem oka”).

Zaczynając od 2 grudnia 2019, każdego dnia na drzwiach pracowni chemicznej oraz przy tablicy z zastępstwami pojawi się nowe zadanie. Prawidłowe rozwiązanie tego zadania trzeba dostarczyć w wyznaczonym terminie do pracowni chemicznej do p. K. Rybińskiej.

Konkurs będzie trwał od 2  do 16 grudnia 2019 r.

W tym czasie do wykonania będzie 10 zadań (każdego dnia jedno).

Nagrody: 

  • Uczniowie, którzy prawidłowo wykonają 10 zadań, otrzymują z chemii ocenę celującą (z wagą 2),
  • Uczniowie, którzy prawidłowo wykonają 9 lub 8 zadań, otrzymują z chemii ocenę bardzo dobrą (z wagą 2),
  • Uczniowie, którzy prawidłowo wykonają 6 – 7 zadań, mogą otrzymać z chemii ocenę dobrą (z wagą 2),
  • Uczniowie, którzy prawidłowo wykonają  4 – 5 zadań, mogą otrzymać z chemii ocenę dostateczną (z wagą 2),
  • Pozostali, którzy nie rozwiążą choćby 4 zadań lub nie wezmą udziału w zabawie otrzymują „chemiczną rózgę”.

Krystyna Rybińska

Scroll to Top
Skip to content