Dni wolne w czasie matury 2020

Informuję Państwa Rodziców, Opiekunów, Uczniów, Nauczycieli, w związku z ogłoszonym harmonogramem egzaminów maturalnych przez CKE, podaniem terminów egzaminów maturalnych oraz realizacją zdalnego nauczania, dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, ustalam na czerwiec 2020: 8, 9, 10 czerwca 2020 r.egzaminy maturalne w szkole, 100% przystępujących uczniów.

W ww dni nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

Jednocześnie informuję, że 12 czerwca 2020 r. jest dniem, w którym uczniowie mają zajęcia zdalne, zgodnie z planem lekcji na stronie szkoły.

dyr. Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content