Komunikaty dyrekcji

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  Nr 46 poz.432) z ostatnimi zmianami, opublikowanego w Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (dn. 07.09.2020 r.), Radą Rodziców (dn. 08.09.2020 r.) i Samorządem Uczniowskim,   ustaliła następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

dyr. Ewa Sadlak

Terminy spotkań z rodzicami w roku szk. 2021/2022

07.09.2021 r. (wtorek)
17.00 – spotkanie rodziców klas trzecich z wychowawcami.

08.09.2021 r. (środa)
17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych i drugich z wychowawcami;
18.00 – zebranie Rady Rodziców (s. 26).

21.10.2021 r. (czwartek)
17.00 – 18.00 –  konsultacje z nauczycielami.

22.11.2021 r. (poniedziałek)
Przygotowanie informacji dla rodziców o proponowanych ocenach półrocznych.
Ostateczny termin wystawiania ocen: 21.12.2021 r.
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

11.01.2022 r. (wtorek)
17.00 – 18.00 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy (podsumowanie 1. półrocza).

18.03.2022 r. (piątek)
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – klasy trzecie.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

20.05.2022 r. (piątek)
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy. Informacja dla rodziców o zagrożeniach.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

wicedyr. Ireneusz Jakubowski

Zakończenie roku szkolnego 2019- 2020 – rozdanie świadectw dla uczniów klas I i II SLO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję do następnej klasy, otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. W obecnym stanie prawnym świadectwa promocyjne Liceum mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Dni wolne w czasie matury 2020

Informuję Państwa Rodziców, Opiekunów, Uczniów, Nauczycieli, w związku z ogłoszonym harmonogramem egzaminów maturalnych przez CKE, podaniem terminów egzaminów maturalnych oraz realizacją zdalnego nauczania, dni jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, ustalam na czerwiec 2020: 8, 9, 10 czerwca 2020 r.egzaminy maturalne w szkole, 100% przystępujących uczniów.

W ww dni nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

Jednocześnie informuję, że 12 czerwca 2020 r. jest dniem, w którym uczniowie mają zajęcia zdalne, zgodnie z planem lekcji na stronie szkoły.

dyr. Ewa Sadlak

Odwołanie wycieczek szkolnych

Z uwagi na dobro uczniów, na podstawie art. 68 pkt.1-2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zarządzam odwołanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „Zielonych Szkół” oraz innych wyjść klasowych do końca roku szkolnego.

Ze względu na brak możliwości wycofania zaliczki wyjątek stanowią:

1. Wycieczka klasy 1c+1d –  opieka – p.Kodłubańska, p.Walichowski, p.Sadowski;

2. Wycieczka klasy 2c+2a – opieka – p. Adamczewski, p. Labudda, p. Kacprzak

dyr. Ewa Sadlak

KOMUNIKAT DYREKTORA SLO IM.R.TRAUGUTTA W SPRAWIE STRAJKU W DNIU 08 KWIETNIA 2019R.

Szanowni Rodzice,

Z przyczyn niezależnych od Dyrektora SLO im. R. Traugutta, 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się akcja strajkowa nauczycieli w naszej szkole.

W związku przystąpieniem nauczycieli do ogólnopolskiego protestu od poniedziałku  08.04.2019r do odwołania zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu .

Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo.

Przepraszam za utrudnienia, jednocześnie bardzo proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych na e- dzienniku. O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco. Informacja o ewentualnym  zawieszeniu zajęć będzie się pojawiała  każdego dnia na kolejny, również  w kontekście przywrócenie pracy szkoły .

 

Z poważaniem Ewa Sadlak- dyrektor SLO

Przewiń do góry
Skip to content