Odwołanie wycieczek szkolnych

Z uwagi na dobro uczniów, na podstawie art. 68 pkt.1-2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zarządzam odwołanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „Zielonych Szkół” oraz innych wyjść klasowych do końca roku szkolnego.

Ze względu na brak możliwości wycofania zaliczki wyjątek stanowią:

1. Wycieczka klasy 1c+1d –  opieka – p.Kodłubańska, p.Walichowski, p.Sadowski;

2. Wycieczka klasy 2c+2a – opieka – p. Adamczewski, p. Labudda, p. Kacprzak

dyr. Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content