Zakończenie roku szkolnego 2019- 2020 – rozdanie świadectw dla uczniów klas I i II SLO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję do następnej klasy, otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. W obecnym stanie prawnym świadectwa promocyjne Liceum mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania SLO im. R. Traugutta w Zgierzu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor SLO określił tryb i terminy odbioru świadectw przez uczniów SLO, według indywidualnego dla każdej klasy harmonogramu.

Informuję, że przy ustaleniu tych zasad, przestrzegam przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Świadectwa promocyjne Liceum, będą wydawane przez Wychowawców klas zgodnie z harmonogramem:

KLASY II

·               Klasa 2a – p. A. Pajkert – Wejście A- przy sekretariacie szkoły

 od godz. 9.00 – 9.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

 od godz. 9.15-9.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

·               Klasa 2b- p. S. Matejczyk – Wejście B- strona od boiska

od godz. 9.00 – 9.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.15-9.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 2c – p. J. Kodłubańska-Wejście A- od patio- przy s. 14

od godz. 9.00 – 9.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.15-9.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 2d- p. Z. Walichowski – Wejście od strony boiska (od strony Przedszkola)   

od godz. 9.00 – 9.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.15-9.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

KLASY I – 3 letnie liceum

·               Klasa 1a – p. P. Tabaszewski – Wejście A- przy sekretariacie szkoły

 od godz. 9.30 – 9.45 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

 od godz. 9.45-10.00 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 1b- p. B. Dybowski – Wejście B- strona od boiska

od godz. 9.30 – 9.45 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.45-10.00 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

 

·               Klasa 1c – p. M. Markiewicz -Wejście A- od patio- przy s. 14

od godz. 9.30 – 9.45 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.45-10.00 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 1d- p. I. Załęcka – Wejście od strony boiska – (od strony Przedszkola)   

od godz. 9.30 – 9.45 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 9.45-10.00 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

KLASY I – 4 letnie liceum

·               Klasa 1aa – p. K. Rybińska – Wejście A- przy sekretariacie szkoły

 od godz. 10.00 – 10.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

 od godz. 10.15-10.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

·               Klasa 1bb- p. J. Kapusta – Wejście B- strona od boiska

od godz. 10.00 – 10.15 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 10.15-10.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 1cc – p. M. Kacprzak -Wejście A- od patio- przy s. 14

od godz. 10.00 – 10.15.– (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 10.15-10.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

·               Klasa 1dd- p. I. Zielińska – Wejście od strony boiska – (od strony Przedszkola)   

od godz. 10.00 – 10.15.– (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

od godz. 10.15-10.30 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

·               Klasa 1ee – p. I. Banaszczak – Wejście A- przy sekretariacie szkoły

 od godz. 10.30 – 10.45 – (15 uczniów w kolejności alfabetycznej) ,

 od godz. 10.45-11.00 (od nr. 16 w kolejności alfabetycznej)

 

Proszę, aby Uczniowie – mieli zgodnie z przepisami prawa maseczki oraz rękawiczki, zachowali właściwy odstęp od siebie.

Jeżeli uczeń nie może odebrać świadectwa w ww. terminie z przyczyn od niego niezależnych, proszę kontaktować się z sekretariatem Liceum w celu określenia terminu odbioru dokumentów.

Uczniowie, którzy zalegają z wypożyczonymi książkami, strojami sportowymi, powinni przy odbiorze dokumentów uregulować ww. sprawy zgodnie z regulaminem szkoły.

Wychowawcy klas poinformują uczniów poprzez dziennik elektroniczny o harmonogramie, procedurze oraz formie odbioru świadectwa.

 

Ewa Sadlak – dyrektor SLO

Scroll to Top
Skip to content