Miesiąc: czerwiec 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019- 2020 – rozdanie świadectw dla uczniów klas I i II SLO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję do następnej klasy, otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. W obecnym stanie prawnym świadectwa promocyjne Liceum mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”. Od marca w naszej szkole lekcje prowadzone są on-line za pomocą aplikacji MS Teams w ramach pakietu Office 365. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Microsoft. Ale to nie wszystkie możliwości z jakich korzystamy. Poniżej przedstawiamy możliwości pakietu.

Finalista XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Wiktor Szymczak z klasy 2a otrzymał tytuł finalisty XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Uroczyste zakończenie Olimpiady i spotkanie z Wojewodą Łódzkim odbędzie się w czwartek 25 czerwca w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Łódź – ul. Wycieczkowa 86. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Aleksandra Pajkert

Uwaga Uczniowie i Rodzice – Stypendia Rady Miasta Zgierza

Stypendium edukacyjne Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane są uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Miasto Zgierz w:
– szkole podstawowej, szkole z oddziałami gimnazjalnymi, szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zgierz;
– szkole podstawowej dotowanej przez Gminę Miasto Zgierz.

Należy mieć średnią ocen przynajmniej 5,00 oraz być laureatem olimpiady.

Szczegóły pod linkiem: UMZ- Stypendia 

Barbara Andrzejczak

Przewiń do góry
Skip to content