Warsztaty Medyczne w SLO

Mając w pamięci, jak liczna grupa naszych absolwentów dostała się w tym roku szkolnym na kierunki medyczne – lekarki, lekarsko-dentystyczny, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapię, analitykę medyczną czy ratownictwo, postanowiliśmy rozpowszechnić zawody medyczne wśród uczniów młodszych klas naszych biol-chemów. 16 kwietnia odbyły się warsztaty medyczne z szycia chirurgicznego oraz anatomii. Nasi uczniowie z klas biol-chem mogli przekonać się ile precyzji, wiedzy i cierpliwości potrzeba aby zaszyć ranę na skórze. Preparowali też oko, izolowali z niego soczewkę i mogli zaobserwować, że daje ona obraz pomniejszony i odwrócony Warsztaty medyczne przygotowane przez fachowy zespół specjalistów spodobał się uczniom jak i nauczycielom. W przyszłości zamierzamy kontynuować zajęcia, są one nie tylko formą praktycznego utrwalania podręcznika do biologii ale też promocją kierunków medycznych. Ciężka i wytrwała nauka w liceum jest bowiem kluczem do otrzymania indeksu na uczelnie medyczne w Polsce.

Scroll to Top
Skip to content