Pilne! Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży UMZ

Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży UMZ

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów SLO im. R. Traugutta w Zgierzu.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i SLO, do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione zostanie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza

Scroll to Top
Skip to content