Aktywna tablica

Nasza szkoła daje młodzieży możliwość rozwoju poprzez wykorzystywanie na zajęciach dodatkowych pomocy dydaktycznych. Aktualnie posiadamy: 48 laptopów, 71 komputerów, 10 tabletów, 4 tablice interaktywne, 24 projektory, 22 drukarki, 20 przenośnych magnetofonów z możliwością podłączenia słuchawek do nauki języków obcych, 8 odtwarzaczy DVD, lupy oraz mikroskop. Uczniowie korzystają również z w pełni wyposażonych sali lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.

Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach programu „Aktywna tablica”, uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje. Zajęcia zyskają na wartości dzięki dodatkowym materiałom audiowizualnym i prezentacjom. Młodzież bardziej zaangażuje się w lekcje, dzięki czemu nauka stanie się dla nich przyjemniejsza a co za tym idzie bardziej efektywna. Jak wiadomo, młodzież chętniej korzysta z nowinek technicznych, dlatego zastąpimy tradycyjne tablice monitorami, dzięki czemu lepiej skupimy uwagę młodzieży a szeroki wybór funkcji pozwoli nauczycielom na prowadzenie ciekawszych zajęć. Na lekcjach również zadbamy o to, żeby monitory były wykorzystywane do kontaktu z prasą. Zwrócimy uwagę na praktykę – uczniowie będą prowadzić wideokonferencje. Monitory wzmocnią również rozwój kreatywności – uczniowie będą ćwiczyć na nich umiejętność rysowania. Pomoce zakupione w ramach programu sprawią, że staniemy się szkołą nowoczesną a sposób nauczania będzie bardziej innowacyjny.

Scroll to Top
Skip to content