2021

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy sobie nawzajem i wszystkim naszym Bliskim pomyślności, szczęścia i miłości. Oby Nowy Rok przyniósł poprawę – radość z normalności i poczucie swobody.

Wszystkiego dobrego.

SLO im. R. Traugutta w Zgierzu

Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. – tryb zdalny nauki

ZARZĄDZENIE NR 01/2021-22
DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.R.TRAUGUTTA W ZGIERZU O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W SAMORZĄDOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.R.TRAUGUTTA

Dyrektor szkoły na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1915), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301), wytycznych MEN, MZ i GIS, dyrektor informuje:

1. Od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu będą brali udział w zajęciach online według obowiązującego planu lekcji , który jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.
2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.
5. W formie stacjonarnej mogą odbywać się: Zajęcia rewalidacyjne, Konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas maturalnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia, z których uczniowie przystępują do egzaminu.
6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
7. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zgierz, dn.17.12.2021r.

Ewa Sadlak

Konkurs choinek

W konkursie na najładniejsza i najbardziej pomysłową choinkę wzięło udział 10 klas. Razem z naszą komisja wybraliśmy 3 miejsca oraz wyróżniliśmy 2 klasy.
•1 miejsce zajęła jednogłośnie klasa 3D, a w nagrodę otrzymuje całodniowy talon dzięki któremu unikną pytania i niezapowiedzianych kartkówek.
•2 miejsce zajęła klasa 2a za wyjątkowa białą choinkę i w nagrodę otrzymuje talon na 3h w jednym dniu.
•3 miejsce zajęła klasa 3DD za swoją choinkę z origami i w nagrodę otrzymuje talon na 2h w jednym dniu.
Dodatkowe wyróżnienia:
• klasa 1A za ozdobienie 2 choinek, które pięknie ozdabiają korytarze naszej szkoły otrzymuje talon na 1h.
klasa 2b za bardzo kreatywne i wyjątkowe ozdobienie choinki również otrzymuje talon na 1h.

Talony będą do wykorzystania na następny semestr!

Samorząd szkolny

Kradzież w Muzeum Miasta Zgierza – gra terenowa

W dniu 06. grudnia 2021 r. młodzież naszego liceum brała udział w projekcie, grze terenowej –„Kradzież w zgierskim muzeum” zorganizowanym przez Komendę Policji w Zgierzu, we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza, Urzędem Miasta Zgierza, Strażą Miejską. Licealiści wcielili się w rolę detektywów, ich zadaniem było rozwiązanie zagadki kradzieży wartościowego obrazu. Dzięki zaangażowaniu policjantów i innych zgierskich instytucji uczniowie mieli okazję przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy i razem z nimi: badać poszlaki, okoliczności zdarzenia, zabezpieczać  ślady, zobaczyć jak pracuje przewodnik policyjnego psa służbowego,  monitoring miejski i inne instytucje mogące pomóc w wykryciu i uzyskaniu informacji o podejrzanym. Udział w grze zakończył się sukcesem, młodzi detektywi odzyskali obraz i zatrzymali sprawcę. Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu insp. Wojciech Włodarczyk podziękował im za udział w zabawie, opowiedział o pracy policyjnej i wręczył upominki.

Barbara Andrzejczak

Sukces Kornela

Uczeń klasy 2b Kornel Walczak-Kurek zakwalifikował się do półfinału ogólnopolskiego konkursu Discover Canada.

Gratulujemy sukcesu i życzymy awansu do finału.

Paweł Tabaszewski

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS na całym świecie organizowane są różne akcje i happeningi, których wspólnym celem jest edukowanie w zakresie zakażeń HIV, rozwoju AIDS jak i obalanie stereotypów, związanych z nosicielstwem tego niebezpiecznego wirusa. Nasze liceum aktywnie włączyło się w pierwszo-grudniowe obchody. Z tej okazji uczniowie klas biologiczno – chemicznych wykonali plakaty edukacyjne oraz wzięli udział w spotkaniu online „Jeden krok przed HIV”, poprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji – PTSF. 3 grudnia w naszej szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS dla uczniów szkół podstawowych z powiatu zgierskiego. Konkurs zorganizowała Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Zgierzu we współpracy z Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu. To jak ważny to temat z pewnością wiedzą Starosta Zgierski Bogdan Jarota i Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski, którzy nie tylko objęli Patronatem nasz Konkurs, ale również ufundowali nagrody dla jego zwycięzców. Wyłonienie laureatów nie było proste, gdyż uczestnicy Konkursu wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z wirusem HIV i AIDS. Pierwsze miejsce i największą ilość punktów zdobyła Antonina Rybińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu. W emocjonującej i wyrównanej dogrywce drugie miejsce wywalczył Wiktor Augustyniak również ze Szkoły Podstawowej Nr 4 . Na trzecim miejscu na podium stanął Cyprian Więckowski ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu.

Dziękujemy uczniom z klasy 1a za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a także Julii Kirsz za projekt dyplomów. 

Sebastian Kozicki

Mikołajki

W związku z mikołajkami 6. grudnia wszyscy uczniowie, którzy będą mieli na sobie świąteczny element (np. czapkę, sweter świąteczny) będą zwolnieni z pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Samorząd Szkolny

5 grudnia – Dzień Wolontariusza

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym czasie na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań, imprez okolicznościowych, których celem jest podziękowanie wolontariuszom za ich pomoc. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Również młodzież z naszej szkoły jest zaangażowana w działania wolontariackie. Ostatnia akcja Szkolnego Wolontariatu – Słodkie Andrzejki – pozwoliła zebrać pieniądze (kwota 1015,20 zł.) na rzecz Zgierskiego Hospicjum im. J. Pawła II. BARDZO DZIĘKUJEMY. Przed nami praca na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie, gdzie zostanie zorganizowany III Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Relacja z tegorocznego przeglądu już wkrótce.

Drodzy Wolontariusze SLO Traugutt!
W dniu waszego święta, życzymy Wam nowych, ciekawych doświadczeń, satysfakcji z Waszych działań, dalszego rozwoju Waszych umiejętności i skutecznego zarażania Waszą postawą innych osób z Waszego otoczenia. Dziękujemy Wam za to, że jesteście i że działacie

Scroll to Top
Skip to content