Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  Nr 46 poz.432) z ostatnimi zmianami, opublikowanego w Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (dn. 07.09.2022 r.), Radą Rodziców (dn. 08.09.2022 r.) i Samorządem Uczniowskim,   ustaliła następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

Dodatkowe dni wolne:

  • 31 październik 2022 r.                     –  poniedziałek
  • 2 maja 2023 r.                                  –  wtorek
  • 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17 maja 2023 r.     –  matury
  • 9 czerwca 2023 r.                            –  piątek po Bożym Ciele

Szkoła w tych dniach pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze.

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2022/23

     DATA    DZIEŃ TYGODNIAŚWIĘTO – DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY
14 października 2022 r.     PiątekDEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych
1 listopada 2022 r.     WtorekWszystkich Świętych
11 listopada 2022 r.     PiątekNarodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2023 r.     PiątekŚwięto Trzech Króli
1 maja 2023 r.     PoniedziałekŚwięto Pracy
3 maja 2023 r.     ŚrodaŚwięto Konstytucji Trzeciego Maja
8 czerwca 2023 r.     CzwartekBoże Ciało

Organizacja roku szkolnego:

Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe   16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna   6 kwietnia – 11  kwietnia 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach 4   27 kwietnia 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach 1,2,3   23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie   24 czerwca  –31 sierpnia 2023 r.

dyr. Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content