UROCZYSTE OTWARCIE NASZEJ WYMARZONEJ EKOPRACOWNI „Geo – Świat” odbyło się w dniu 21 marca 2024 r.


Na uroczystym otwarciu Ekopracowni „Geo -Świat” nie zabrakło wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Pani dr Monika Smusz – Kulesza wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi oraz ekspert międzynarodowy Rady Europy w zakresie prawa socjalnego, p.o. Komendant Posterunku Straży Leśnej Pan Dominik Szymański z Nadleśnictwa Grotniki, przedstawiciel Trójki Klasowej Rodziców klasy 1B1 Pani Joanna Gołek.
Goście zostali powitani przez Wiktorię Palmowską i Antoniego Przybyszewskiego, uczniów klasy 2B2, słowami Św. Jana Pawła II: „Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator”.
Bliska naszym sercom jest ochrona środowiska, miłość do świata roślin i zwierząt, chcemy oddychać czystym powietrzem, otaczać się pięknymi krajobrazami i chronić to, co zagrożone, aby dobro matki natury zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego, by egzystować w zgodzie z naturą i dla natury niezbędne jest edukowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Aby skutecznie się kształcić niezbędna jest ekoedukacja i tak właśnie zrodził się pomysł powstania Ekopracowni „Geo – Świat” w naszym liceum w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”, pracowni finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 57. 000 zł i wkładu własnego Gminy Miasta Zgierza a całość inwestycji to koszt 60.000zł.
Ochrona środowiska w zgodzie z procesami ekologicznymi, jakie zachodzą w ekosystemach powinny być najważniejsze w dobie XXI wieku. Edukacja, elementy przyrody, ochrona środowiska, świadomość ekologiczna społeczeństwa to najważniejsze aspekty ówczesnych czasów, aby wykluczyć rabunkową działalność egzystencji ludzkiej na kuli ziemskiej. Najważniejsze jest zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody, a co za tym idzie myślenie globalne i działanie lokalne. Niech ta myśl przyświeca nam i przyszłym pokoleniem przez całe życie.
Symboliczne przecięcie wstęgi w drzwiach nowoczesnej Ekopracowni „Geo -Świat” było kolejnym punktem uroczystości.
Następnie przyszedł czas na przemówienia, prelekcje, wykłady, prezentacje. Dyrektor SLO im. R. Traugutta w Zgierzu Pani Ewa Sadlak zwróciła uwagę na zasadność owej inwestycji, której nadrzędnym zadaniem jest rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska. Pracownia geograficzna to miejsce w którym uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu nauk przyrodniczych. Edukacja szkolna o tematyce ekologicznej, geograficznej, biologicznej, przyrodniczej ma kształtować postawy proekologiczne, podnosić świadomość ekologiczną młodzieży jak i ich rodziców. Przybliżać ekologiczny model rodziny, kształtować nawyki i budować podwaliny przyszłego społeczeństwa, które będzie racjonalnie gospodarowało zasobami przyrody.
Pani dr Monika Smusz – Kulesza wykładowca UŁ Wydziału Prawa i Administracji, wygłosiła bardzo interesujący wykład na temat europejskich standardów prawa do edukacji. Prawo do edukacji jako podstawowe prawo człowieka, europejskie standardy prawa do edukacji, poruszony została kwestia znaczenia nauk przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju. Problem działania na rzecz klimatu jako jeden z priorytetów Unii Europejskiej, a także znaczenia geografii w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim. Wykład był skarbnicą wiedzy dla młodzieży naszego liceum.
Prelekcja p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej Pana Dominika Szymańskiego z Nadleśnictwa Grotniki dotyczyła ekosystemów leśnych. Dowiedzieliśmy się o różnorodności zasobów leśnych, hodowli lasu, Regionalnym Banku Genów, szkółce leśnej, ochronie i użytkowaniu lasów i roli lasów jako zielonych płuc świata. Prelekcja zainspirowała naszą młodzież do udziału z zajęciach edukacyjnych w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Grotniki.
Pani Karolina Balicka nauczycielka geografii, autorka projektu przybliżyła problem edukacji młodzieży, podnoszenia świadomości ekologicznej, kształtowania postaw w procesie rozwoju gospodarczego i w procesie globalizacji biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Powstanie ekologicznej pracowni „Geo -Świat” jest kwintesencją potrzeb uczniów z zakresu realizacji podstaw programowych nauk przyrodniczych. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne do edukacji przedmiotów przyrodniczych i treści z ekologii i ochrony środowiska ułatwia proces dydaktyczny.
Nie zabrakło również prezentacji młodzieży, Antoni Przybyszewski z klasy ekonomiczno – językowej 2B2 przedstawił prezentację w ramach szkolnego projektu „Palcem po mapie” opowiedział o swoich najciekawszych podróżach po Europie, o miejscach, które są kolebką kultury, cudami przyrody, atrakcjami geograficznymi, zachwycają kulinariami i są najbardziej urokliwymi krajobrazami świata. Poczuliśmy się jak na wakacjach, było słonecznie, fale uderzały o klify, piasek złocił się w promieniach słońca przy delikatnym podmuchu wiatru.


Jeszcze raz Wszystkim dziękujemy.


Scroll to Top
Skip to content