Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej

Rok szk. 2021/2022

 1. Przyjmowanie kopii świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  25.06.2021
  (piątek)                 od godz.    12.00 – 15.00
  28.06.2021 (poniedziałek)      od godz.      9.00 – 12.00
  29.06.2021 (wtorek)               od godz.      9.00 – 12.00
  30.06.2021 (środa)                  od godz.      9.00 – 12.00
    1.07.2021 (czwartek)            od godz.      9.00 – 12.00
    2.07.2021 (piątek)                 od godz.      9.00 – 12.00
    5.07.2021 (poniedziałek)      od godz.      9.00 – 12.00
    6.07.2021 (wtorek)                od godz.      9.00 – 12.00
    7.07.2021 (środa)                   od godz.     9.00 – 12.00
    8.07.2021 (czwartek)             od godz.     9.00 – 12.00
    9.07.2021 (piątek)                  od godz.     9.00 – 12.00
  12.07.2021 (poniedziałek)       od godz.      9.00 – 12.00
  13.07.2021 (wtorek)                od godz.      9.00 – 12.00
  14.07.2021 (środa)                   od godz.    12.00 – 15.00

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

                              22.07.2021 (czwartek) –  o godz. 12.00.

 3. Przyjmowanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

    23.07.2021 (piątek)                   od godz.       9.00 – 12.00
    26.07.2021 (poniedziałek)        od godz.       9.00 – 12.00
    27.07.2021 (wtorek)                  od godz.       9.00 – 12.00
    28.07.2021 (środa)                    od godz.        9.00 – 12.00
    29.07.2021 (czwartek)               od godz.       9.00 –  12.00
    30.07.2021 (piątek)                   od godz.      12.00 – 15.00
   
  Wykaz dokumentów przyjmowanych od ucznia:
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
  • Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • Karta zdrowia.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli Kandydat taki dokument posiada.
  • 2 podpisane fotografie.
  • 5zł. – opłata na identyfikator.

   Rodzic przy składaniu dokumentów wypełnia kwestionariusz osobowy przyjętego ucznia.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

2.08.2021 (poniedziałek)  do godz. 14.00

Przewiń do góry
Skip to content