Organizacja Pracy Szkoły na dzień 10.11.2021
Organizacja Pracy Szkoły na dzień 10.11.2021
Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. po 123 latach zaborów, w tym dniu uczniowie mają zorganizowany rajd.
Każda klasa rozpoczyna rajd poprzez rozwiązane testu na temat 11 Listopada-Dnia Niepodległości, po czym wyrusza wyznaczonym szlakiem po Zgierzu oddając w ten sposób hołd bohaterom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny. Uczniowie , którzy uzyskają najwięcej pkt za test – otrzymają z historii cząstkową ocenę – celującą.
Rajd każdej klasy kończy się po 103 minutach, na Placu Jana Pawła II oraz zapaleniem zniczy pod Tablicą Pamiątkową na budynku UM Zgierza- Tablica zgierzan poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920.
Klasy 1A, 1B, 1C, 1D przychodzą do szkoły na godzinę 8.30,  mają przy sobie kotyliony i wraz z wychowawcami oraz opiekunami rozwiązują test za pomocą aplikacji Kahoot. Następnie wyruszają zgodnie z wyznaczoną trasą.
Klasy 2A, 2B, 2C przychodzą do szkoły na godzinę 9.00,  maja przy sobie kotyliony wraz i z wychowawcami oraz opiekunami rozwiązują test za pomocą aplikacji Kahoot. Następnie wyruszają zgodnie z wyznaczoną trasą.
Klasy 3A, 3B, 3C, 3D przychodzą do szkoły na godzinę 9.30, mają przy sobie kotyliony i wraz z wychowawcami oraz opiekunami rozwiązują test za pomocą aplikacji Kahoot. Następnie wyruszają zgodnie   z wyznaczoną trasą.
Klasy 3AA, 3BB, 3CC, 3DD, 3EE przychodzą do szkoły na godzinę 10.00,  mają przy sobie kotyliony i wraz z wychowawcami oraz opiekunami rozwiązują test za pomocą aplikacji Kahoot. Następnie wyruszają zgodnie z wyznaczoną trasą.

Ewa Sadlak

Scroll to Top
Skip to content