Próbny egzamin maturalny z zakresu rozszerzonego dla uczniów klas III maturalnych

Próbny egzamin maturalny z zakresu rozszerzonego dla uczniów klas III maturalnych, odbędzie się w poniedziałek 31.01.2022r. w godz. od 9.00- 12.00, w wyznaczonych salach.
Przypominam uczniom, że w szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID19.
Próbny egzamin maturalny prowadzony jest według procedur wydanych przez MEN, GIS.
Proszę , aby uczniowie pamiętali o własnych przyborach na egzamin (kalkulator, cyrkiel, długopis).
W tym dniu uczniowie klas III maturalnych nie mają innych zajęć lekcyjnych.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz
§ 4. 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 ust. 1, w: 1) klasie VIII szkoły podstawowej, 2) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej, 3) klasie III liceum ogólnokształcącego, 4) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego, 5) klasie IV technikum – dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

2. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Ewa Sadlak - dyrektor SLO

Przewiń do góry
Skip to content