Aktualności

Zawiadomienie o VIII Walnym Zebraniu

Działając zgodnie z §15 Statutu Stowarzyszenia niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwołuje VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.15 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Zarząd Stowarzyszenia

Złota Matura (2017)

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole kolejna uroczystość „Złota Matura”, czyli spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli Szkołę co najmniej 50 lat temu. Obecni byli Absolwenci z roczników: 1964, 1965 i 1967.W uroczystości uczestniczyli:
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Pani Małgorzata Andrzejewska, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu Pan Stanisław Łodwig oraz nauczycielka biologii, która pracowała w naszej szkole w latach 1953 – 1979 Pani prof. Krystyna Modranka.
Absolwentom pogratulowano i wręczono pamiątkowe złote tarcze, a następnie zaproszono na okolicznościowy tort i wspomnienia po latach.

Złota Matura (2019)

Złota Matura

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w budynku naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego: 1969 .

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: nr tel. 42-7177000

Ireneusz Jakubowski

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół oraz Dyrekcji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu ustanowiono w czerwcu 2015 r.  uroczystość „Złotej Matury w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu” zwanej dalej Złotą Maturą.
Uroczystość ta polega na wspólnym spotkaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, którzy uzyskali maturę w tej szkole co najmniej 50 lat temu.
W czasie tego spotkania absolwenci na podstawie stosownego regulaminu otrzymują „złotą” tarczę  z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.
Spotkanie będzie się odbywać corocznie dla danego rocznika absolwentów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego w liceum.

Zarząd SAiP SLO
Dyrekcja SLO

Regulamin otrzymania Złotej Matury

1. Uprawnienie do otrzymania Złotej Matury posiada każdy żyjący absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, który uzyskał maturę w tym liceum co najmniej 50 lat temu.

2. Otrzymanie Złotej matury polega na uroczystym wręczeniu „złotej” tarczy z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.

3. Odbiór Złotej Matury jest kwitowany wpisem do Księgi Złotych Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

4. Uroczystość wręczenia Złotej Matury będzie się odbywać w czerwcu każdego roku

5. Aby otrzymać Złotą Maturę, uprawniony absolwent powinien co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia zgłosić swój akces w tej sprawie do sekretariatu SLO – tel. 42-7177000 lub 42-7174911  (podając swoje aktualne dane osobowe oraz numer telefonu najlepiej komórkowego) oraz przybyć na wręczenie Złotej Matury.

6. Koszty przygotowania Złotej Matury będą pochodziły z budżetu SLO oraz dobrowolnych składek absolwentów.

Geotermia z klasą

W dniu 29 X 2015 r. młodzież z klasy 1a i 2a o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wykładach na temat geotermii w ramach nowego projektu edukacyjnego „Geotermia z klasą”.

Wykłady prowadzili: p. dr Karolina Smętkiewicz i dr Ryszard Kaliński z Uniejowa. Celem projektu jest wykształcenie postaw proekologicznych związanych szczególnie z oszczędzaniem wody i racjonalnym jej wykorzystaniem.

Projekt jest współfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych „Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa”. Na wykłady przybyła również p. Małgorzata Andrzejewska zast. Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży w Zgierzu. Kontynuacją projektu będzie udział naszej młodzieży w licznych konkursach zaproponowanych przez wykładowców.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Aleksandra Pajkert

Konkurs „Eko-młodzież”

19 listopada 2014 r. odbyła się II edycja konkursu „ Eko-młodzież” organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Domińczak i Malwina Baranowska z klasy 3a oraz Marcelina Marciniak z klasy 2a.
Do II etapu konkursu, który odbędzie się 10 grudnia 2014 r. zakwalifikowała się Paulina Domińczak.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Uroczyste otwarcie ekopracowni

27 listopada 2014 r. o godz. 13.00 odbyło się w SLO im. R. Traugutta uroczyste otwarcie ekopracowni utworzonej w ramach projektu

Moja wymarzona ekopracownia

 – nazwa zadania: „Utworzenie ekopracowni w SLO im. R. Traugutta„.

Pracownia została wyposażona w wiele cennych pomocy dydaktycznych, które umożliwią ciekawą realizację autorskiego programu z ekologii oraz lekcje biologii i przyrody w nowym, zreformowanym liceum. Na otwarcie przybyli: Pani Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, p. Agnieszka Podstolska – Kierownik zespołu realizacji umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przedstawiciele Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi Urzędu Miasta Zgierza oraz lokalnej telewizji.

Młodzież z klasy 2a przedstawiła prezentacje i doświadczenia z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych.

Przebieg otwarcia na załączonych zdjęciach.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Przewiń do góry
Skip to content