Projekty

Czystość powietrza – skala porostowa

Lekcja ekologii w terenie – skala porostowa.

Młodzież z klasy 2a sprawdzała czystość powietrza w Zgierzu korzystając z niezwykłej właściwości porostów – organizmów wrażliwych na obecność tlenków siarki w atmosferze.

Sprawdziliśmy czy są obecne na korze drzew w okolicach szkoły na Musierowicza, Konopnickiej, przy ulicy Łęczyckiej, nad stawem miejskim oraz w starych ogrodach. Wyniki obserwacji wskazują, że Zgierz nie jest „pustynią porostową”, ale niestety rosną tylko najbardziej odporne gatunki – co wskazuje, że ilość tlenków siarki jest w naszym mieście znaczna. Nasze zajęcia i obserwacje są utrwalone na poniższych zdjęciach.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

1a rozpoznaje drzewa i krzewy

Klasa 1a realizowała zajęcia terenowe we wrześniu w Lesie Łagiewnickim. Młodzież rozpoznawała i opisywała gatunki drzew i krzewów. Wycieczka sprzyjała integracji pierwszaków. Zajęcia zakończyły się ogniskiem i wspólną zabawą. Utrwaliliśmy ten miły czas na  kilku zdjęciach.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

2a poznaje ekosystem stawu

Zajęcia terenowe realizowane w ramach projektu.

15 września 2014 r. młodzież z klasy 2a o profilu biologiczno-chemicznym realizowała zajęcia z ekologii w terenie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim. Tematem była struktura i funkcjonowanie ekosystemu stawu; uczniowie oznaczali właściwości fizykochemiczne wody oraz czystość wody metodą saprobów. Łowili i oznaczali bezkręgowce wodne. Zajęcia sprzyjały nauce i integracji. Piękna jesienna pogoda i zapach lasu zachęciły do nauki i miłego spędzenia czasu. Przedstawiają to nasze zdjęcia.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

1 listopada 2007r.

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza prowadzi zbiórkę na renowację grobów osób zasłużonych dla naszego miasta.

1 listopada kwestowaliśmy przy cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. P. Skargi. Wspólnie z innymi członkami TPZ zebraliśmy ponad 2.200 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowienie grobów: dr Stanisława Oleszy, a w następnej kolejności A.Metelskiego i M. Rzeczyckiej-Metelskiej i F. Krąkowskiej. Zbiórka darowizn trwa cały rok. Można je przekazywać na rachunek bankowy TPZ z dopiskiem „cmentarz” oraz do kasy Towarzystwa.

K. Adamiak, D. Kaczmarek, M. Kupis, M.Litwa, K.Nowak, J.Kapusta.

K. Adamiak, D. Kaczmarek, M. Kupis, M. Litwa, K. Nowak, J. Kapusta

29 października 2007r.

29 października 2007r. szkolne koło TPZ wzięło udział w drugim spacerze po cmentarzach zgierskich. Zwiedzaliśmy cmentarz ewangelicko-augsburski i cmentarz babtystów. Po cmentarzach oprowadzali nas pastor Marcin Undas oraz pan Maciej Wierzbowski. Dzięki ciekawym opowieściom poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta.

18 października 2007r.

18 października odbyło się w naszej szkole spotkanie szkolnych kół TPZ. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ZSO im. St. Staszica, ZSP im. Jana Pawła II, SLO im. R. Traugutta, przewodniczący Adam Zamojski, pani Wanda Kruszyńska, pan Władysław Błaszczyk oraz przedstawicielka Gimnazjum nr 3. Podczas zebrania ustalono szczegóły dotyczące kwesty na starym cmentarzu w Zgierzu w dniu 1 listopada 2007r., drugiego spaceru po cmentarzach zgierskich. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.

19 września 2007r.

Szkolne koło TPZ uczestniczyło w 2. Festiwalu „Wielokulturowy Zgierz”. 19 września 2007 r. zwiedzaliśmy kościół św. Katarzyny i cmentarz rzymsko – katolicki przy ulicy Piotra Skargi.

O projekcie British Council

Projekt organizowany jest przez British Council. Projekt nazywa się „Wyzwania dla szkół” i dotyczy wszystkich możliwych dziedzin związanych ze szkołą. W skład dość szerokiego wachlarza tematów wchodzą m.in. bezpieczna szkoła, wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, uczniowie i ich problemy i wiele innych.

W projekcie biorą udział szkoły z 12 państw europejskich. Tworzą one grupy, z których każda zajmuje się innym wycinkiem tematu. Nasze SLO współpracuje ze szkołą SOŠ a SOU z Pragi, Czechy,  Agnesfrid Gymnasium z Malmo, Szwecja i Christian Brothers z Belfastu, Irlandia Północna. Temat, którym wspólnie się zajmujemy to cyberprzemoc.

Współpraca rozpoczęła się w marcu 2008 roku w Pradze, na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich zakwalifikowanych 50 szkół. Na tym spotkaniu podzielono szkoły w grupy robocze (clustery). Ustalono również, że poszczególne szkoły będą się ze sobą porozumiewały za pomocą platform edukacyjnych Moodle i Live@edu firmy Microsoft. Opiekę nad naszą szkołą sprawuje pani Marzena Więckowska.

Naszym pierwszym działaniem było przeprowadzenie ankiety (wyniki ankiety) wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców dotyczącej cyberprzemocy. Pytaliśmy w niej o to, czym jest cyberprzemoc, czy ankietowani kiedykolwiek spotkali się z cyberprzemocą, czy wiedzą jak zamieszczać zdjęcia wykonane telefonem komórkowym w internecie, gdzie zgłaszać przypadki cyberprzemocy, a rodzice byli również pytani o znajomość zawartości telefonów komórkowych swoich dzieci.

Wynikami ankiety podzieliliśmy się ze szkołą z Pragi podczas wideokonferencji, która odbyła się 22 września 2008 w biurze British Council w Warszawie (galeria 1).

Przez cały czas trwania naszego projektu przeprowadzaliśmy akcję uświadamiającą w szkole (galeria 2): wywieszaliśmy plakaty, które miały zaciekawić uczniów, a następnie zamieniliśmy je na plakaty wyjaśniające problem, a aktualnie przygotowujemy pogadanki dla klas na godziny wychowawcze.

Naszą pracą zainteresowały się również media: w Gazecie wyborczej (18.09.2008), na Interii360 (4.11.2008) oraz w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim (17.03.2009) ukazały się artykuły o nas (galeria 3) i naszym projekcie, a zgierska telewizja Centrum nakręciła film z nami w roli głównej (25.10.2008).

W dniach 19-21.01.2009 odbyło się spotkanie w Londynie (galeria 4) wszystkich członków naszego clusteru w celu podsumowania dotychczasowych działań, dyskusji nad aktualnymi zajęciami oraz zaplanowania finałowego „produktu” projektu. Po tym spotkaniu wzięliśmy się za wypełnianie i udoskonalanie tworzonej przez nas strony internetowej.

Ostatnią stacją naszej oficjalnej pracy w projekcie była konferencja w Budapeszcie w dniach 1-3.03.2009 (galeria 5), na której przedstawiciele wszystkich 50 szkół biorących udział w projekcie podsumowali całoroczną pracę poszczególnych szkół oraz opracowywali wizję szkoły przyszłości.

Linki
Strona internetowa o cyberprzemocy stworzona przez członków/uczestników projektu – http://cyberbully.eu/
Polska strona internetowa British Council – http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Strony internetowe szkół biorących udział w projekcie:
Czechy – http://www.skolahostivar.cz/
Szwecja –http://www.malmo.se/skolautbildning/gymnasieskolor/kommunalagymnasieskolor/agnesfridsgymnasium.4.33aee30d103b8f15916800058379.html
Irlandia północna – http://www.cbsglenroad.com/

Linki do stron internetowych organizacji, które zajmują się problemem cyberprzemocy w Polsce:
http://www.onlinechildprotection.org/pl/?p=167
http://www.cyberprzemoc.pl/
http://www.116111.pl/strefa_wiedzy/cyberprzemoc

 

1) Filmik z naszą szkołą w roli głównej (na wesoło  ).
2) Plan działania British Council

Plan działania British Council

Marzec 2008 –  rozpoczęcie projektu, spotkanie przedstawicieli 50 szkół w Pradze

10-12 marca 2008 – warsztaty dla nauczycieli w Pradze

Kwiecień 2008 – opiekunowie rozpoczęli współpracę on-line

Maj 2008 – zorganizowanie grupy 10 uczestników projektu, planowanie działań, ankieta nt. aktualnego stanu szkoły i wykorzystania technologii w nauczaniu

Wrzesień 2008 – przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców, dotyczącej cyberprzemocy

18 września 2008 – w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł „Wielki rodzic patrzy”, nawiązanie kontaktu z autorami artykułu

22 września 2008 – wideokonferncja ze szkołą z Pragi w biurze British Council w Warszawie

Październik 2008 – akcja uświadamiająca w szkole: zabawne plakaty i hasła wzbudzające zainteresowanie uczniów cyberprzemocy

25 października 2008 – zgierska telewizja lokalna Centrum wyemitowała program o projektach realizowanych w naszej szkole

Listopad 2008 – nagranie krótkiego filmu przedstawiającego naszą szkołę

4 listopada 2008 – ukazanie się artykułu na portalu www.interia360.pl zatytułowanego „Z jeżem za granicę”

Grudzień 2008 – poszukiwanie sponsorów, nawiązanie kontaktu z europosłami, kontakt z Gazetą Wyborczą

Styczeń 2009 – przygotowania do konferencji w Londynie

19-21 stycznia 2009 – spotkanie w Londynie clusteru 5, przygotowywanie finałowego „produktu” projektu: strona internetowa www.cyberbully.eu

Luty 2009 – uzupełnianie strony internetowej, tworzenie definicji cyberprzemocy, statystyki, historie z życia, kontakt

1-3 marca 2009 – ostateczne podsumowanie działań wszystkich clusterów w Budapeszcie

17 marca 2009 – ukazanie się artykułu w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim zatytułowanego „Przeciw cyberprzemocy”

Scroll to Top
Skip to content