„Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019”

Regulamin akcji „Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019”


1.    Organizatorem akcji są nauczyciele WF SLO Traugutt.
2.    Celem akcji jest integracja środowiska szkolnego; Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
3.    Akcja polega na przedstawieniu swojego zdjęcia w trakcie dowolnej aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie wakacji 2019.
4.    Akcja „Sportowa Pocztówka z Wakacji 2019” nie jest konkursem fotograficznym – nie będą przyznawane nagrody za najlepsze zdjęcie.
5.    Uczestnikiem akcji może być wyłącznie uczeń lub nauczyciel SLO Traugutt. Każdy uczestnik może przedstawić tylko 1 zdjęcie. Na fotografii musi być widoczny tylko wizerunek uczestnika zabawy. Nie podpisujemy swoich zdjęć. „Wakacyjne pocztówki” będzie można oglądać od 23.09. na szkolnym korytarzu.
6.    Fotki o formacie 10cm x 15cm oraz zgodę od rodziców na publikację Waszego wizerunku (uczniowie niepełnoletni) można przynosić do p. Kujat i p. Olejniczak w dniach 9–20.09.2019 r.

7.    Zabrania się w ramach akcji zgłaszanie zdjęcia, które może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.

ŻYCZYMY  DOBREJ  ZABAWY !!!

Małgorzata Olejniczak, Aleksandra Kuja vel Kujat