Miesiąc: wrzesień 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  Nr 46 poz.432) z ostatnimi zmianami, opublikowanego w Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (dn. 07.09.2020 r.), Radą Rodziców (dn. 08.09.2020 r.) i Samorządem Uczniowskim,   ustaliła następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

dyr. Ewa Sadlak

UMED edukuje, blok III Nauki o zdrowiu.

28 września 2021 młodzież z klasy 3a biologiczno-chemicznej uczestniczyła w kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Medycznym- tym razem w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej przy ul. Narutowicza 60. Uczniowie poznali sposoby przygotowywania kultur komórkowych do testowania leków antynowotworowych. Wykonali także elektroforezę ludzkiego DNA, zapoznali się z diagnostyką chorób nowotworowych oraz z ich przyczynami i sposobami leczenia. Wysłuchali również ciekawego wykładu z geriatrii pani profesor Ewy Borowiak pt. ” Ty też będziesz seniorem”. Zajęcia dokumentują nasze zdjęcia.

Aleksandra Pajkert

Terenowa lekcja biologii

Zanieczyszczenia powietrza – skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska –  to temat zajęć, który uczniowie klasy drugiej o profilu biologiczno – chemicznym zrealizowali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach. Zajęcia terenowe okazały się ciekawym urozmaiceniem lekcji biologii prowadzonych w szkolnej sali.

Sebastian Kozicki

UMED Edukuje. Jak zostać farmaceutą. Blok I.

17 września klasa 3a brała udział w zajęciach na Wydziale Farmacji. Ćwiczenia odbyły się w Katedrze Farmakognozy i Katedrze Farmacji Stosowanej. Uczniowie zapoznali się z lekami pochodzenia roślinnego, z techniką chromatografii, wykrywali też flawonoidy oraz wykonywali emulsje, kremy i tabletki. Zdjęcia dokumentują ich kolejną przygodę z Uniwersytetem Medycznym.

Aleksandra Pajkert

II edycja projektu UMED Edukuje

13 września po ponad rocznej przerwie zostały wznowione zajęcia w ramach projektu UMED – edukuje. Młodzież z klasy 3a biologiczno-chemicznej wraz z nauczycielką biologii uczestniczyła w wykładach i ćwiczeniach z genetyki i cytogenetyki molekularnej w Zakładzie Genetyki Klinicznej na ul. Pomorskiej w Łodzi. Uczniowie poznali tajniki techniki PCR, jej zastosowanie w diagnostyce oraz wyposażenie nowoczesnego laboratorium. Kilka zdjęć dokumentuje te ciekawe zajęcia.

Aleksandra Pajkert

Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny

Zachęcamy Uczniów Liceum do udziału w ekologicznym konkursie fotograficznym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony środowiska naturalnego. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ekomaika.pl/konkurs/. Nagrodami będą bony umożliwiające dokonanie zakupu wybranego przez Ciebie sprzętu elektronicznego: laptop, tablet, smartfon, aparat fotograficzny … . Twój wybór. Nie ma znaczenia dotychczasowe doświadczenie, liczą się piękne ujęcia w aspekcie ekologii.

Więcej informacji u nauczycieli biologii. Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele biologii

Cykl zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze skierowany do rodziców, opiekunów i wychowawców.

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” mamy przyjemność zaprosić do udziału w rekomendowanym programie pt: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Cykl spotkań adresowany jest do wszystkich rodziców, opiekunów i wychowawców dla których ważne jest świadome wspieranie dzieci w ich rozwoju oraz troska o dobre relacje w rodzinie.

„Szkoła…” daje możliwość refleksji nad własnymi zachowaniami w kontaktach z dziećmi. Stwarza warunki do ćwiczenia umiejętności takich jak: skuteczne porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów, motywowanie do pożądanej aktywności, stawianie granic i stosowanie konsekwencji.

Zajęcia obejmują 10 spotkań i odbywają się w małych grupach (od 10 do 15 osób). Prowadzone są przez doświadczonych trenerów. W bieżącym roku z oferty mogą skorzystać rodzice, opiekunowie i wychowawcy ze Zgierza dzięki dofinansowaniu z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii (ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Zajęcia są bezpłatne i odbywać będą się od połowy września do początku grudnia br.

Szczegółowe informacje u trenerów programu oraz na stronie Stowarzyszenia. (www.stowarzyszeniezrodla.pl )

Koordynatorki projektu:

Barbara Andrzejczak – 662718480

Magdalena Skowron – 693060897

Barbara Andrzejczak

Uwaga Uczniowie, Rodzice!

Możecie Państwo skorzystać z różnych form pomocy materialnej:

stypendia szkolne – termin składania wniosków do 15 września 2021 r., dochód do 528 zł netto na osobę. Wypełniony wniosek składamy u p. Barbary Andrzejczak – pedagoga szkolnego;

zasiłek szkolny – pomoc jednorazowa, dotyczy sytuacji nagłych, wyjątkowych.

Poniżej w załącznikach znajdziecie Państwo: wnioski, sposób rozliczania stypendiów, zasiłków, regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Sprawdź załączniki »

Barbara Andrzejczak

Terminy spotkań z rodzicami w roku szk. 2021/2022

07.09.2021 r. (wtorek)
17.00 – spotkanie rodziców klas trzecich z wychowawcami.

08.09.2021 r. (środa)
17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych i drugich z wychowawcami;
18.00 – zebranie Rady Rodziców (s. 26).

21.10.2021 r. (czwartek)
17.00 – 18.00 –  konsultacje z nauczycielami.

22.11.2021 r. (poniedziałek)
Przygotowanie informacji dla rodziców o proponowanych ocenach półrocznych.
Ostateczny termin wystawiania ocen: 21.12.2021 r.
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

11.01.2022 r. (wtorek)
17.00 – 18.00 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy (podsumowanie 1. półrocza).

18.03.2022 r. (piątek)
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – klasy trzecie.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

20.05.2022 r. (piątek)
17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy. Informacja dla rodziców o zagrożeniach.
17.30 – 18.30 – konsultacje z nauczycielami.

wicedyr. Ireneusz Jakubowski

Przewiń do góry
Skip to content