Odwołanie wycieczek szkolnych

Z uwagi na dobro uczniów, na podstawie art. 68 pkt.1-2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zarządzam odwołanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „Zielonych Szkół” oraz innych wyjść klasowych do końca roku szkolnego.

Ze względu na brak możliwości wycofania zaliczki wyjątek stanowią:

1. Wycieczka klasy 1c+1d –  opieka – p.Kodłubańska, p.Walichowski, p.Sadowski;

2. Wycieczka klasy 2c+2a – opieka – p. Adamczewski, p. Labudda, p. Kacprzak

dyr. Ewa Sadlak

KOMUNIKAT DYREKTORA SLO IM.R.TRAUGUTTA W SPRAWIE STRAJKU W DNIU 08 KWIETNIA 2019R.

Szanowni Rodzice,

Z przyczyn niezależnych od Dyrektora SLO im. R. Traugutta, 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się akcja strajkowa nauczycieli w naszej szkole.

W związku przystąpieniem nauczycieli do ogólnopolskiego protestu od poniedziałku  08.04.2019r do odwołania zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu .

Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo.

Przepraszam za utrudnienia, jednocześnie bardzo proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych na e- dzienniku. O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco. Informacja o ewentualnym  zawieszeniu zajęć będzie się pojawiała  każdego dnia na kolejny, również  w kontekście przywrócenie pracy szkoły .

 

Z poważaniem Ewa Sadlak- dyrektor SLO

Zawiadomienie o VIII Walnym Zebraniu

Działając zgodnie z §15 Statutu Stowarzyszenia niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zwołuje VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 15 stycznia 2018 r. w pierwszym terminie o godz. 18.00 i w drugim terminie o godz. 18.15 w sali 26 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu ul. Musierowicza 2.

Zarząd Stowarzyszenia

Złota Matura (2017)

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole kolejna uroczystość „Złota Matura”, czyli spotkanie Absolwentów, którzy ukończyli Szkołę co najmniej 50 lat temu. Obecni byli Absolwenci z roczników: 1964, 1965 i 1967.W uroczystości uczestniczyli:
Prezydent Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Pani Małgorzata Andrzejewska, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu Pan Stanisław Łodwig oraz nauczycielka biologii, która pracowała w naszej szkole w latach 1953 – 1979 Pani prof. Krystyna Modranka.
Absolwentom pogratulowano i wręczono pamiątkowe złote tarcze, a następnie zaproszono na okolicznościowy tort i wspomnienia po latach.

Złota Matura (2019)

Złota Matura

W dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w budynku naszej szkoły uroczystość „Złota Matura” dla Absolwentów, którzy ukończyli szkołę co najmniej 50 lat temu i są z rocznika maturalnego: 1969 .

Prosimy zainteresowanych o rejestrację uczestnictwa w uroczystości najpóźniej do 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: nr tel. 42-7177000

Ireneusz Jakubowski

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół oraz Dyrekcji Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu ustanowiono w czerwcu 2015 r.  uroczystość „Złotej Matury w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu” zwanej dalej Złotą Maturą.
Uroczystość ta polega na wspólnym spotkaniu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, którzy uzyskali maturę w tej szkole co najmniej 50 lat temu.
W czasie tego spotkania absolwenci na podstawie stosownego regulaminu otrzymują „złotą” tarczę  z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.
Spotkanie będzie się odbywać corocznie dla danego rocznika absolwentów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego w liceum.

Zarząd SAiP SLO
Dyrekcja SLO

Regulamin otrzymania Złotej Matury

1. Uprawnienie do otrzymania Złotej Matury posiada każdy żyjący absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, który uzyskał maturę w tym liceum co najmniej 50 lat temu.

2. Otrzymanie Złotej matury polega na uroczystym wręczeniu „złotej” tarczy z napisem

Złota Matura – LO im. R. Traugutta w Zgierzu

wraz z imiennym etui oraz stosownym listem gratulacyjnym.

3. Odbiór Złotej Matury jest kwitowany wpisem do Księgi Złotych Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

4. Uroczystość wręczenia Złotej Matury będzie się odbywać w czerwcu każdego roku

5. Aby otrzymać Złotą Maturę, uprawniony absolwent powinien co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia zgłosić swój akces w tej sprawie do sekretariatu SLO – tel. 42-7177000 lub 42-7174911  (podając swoje aktualne dane osobowe oraz numer telefonu najlepiej komórkowego) oraz przybyć na wręczenie Złotej Matury.

6. Koszty przygotowania Złotej Matury będą pochodziły z budżetu SLO oraz dobrowolnych składek absolwentów.

Geotermia z klasą

W dniu 29 X 2015 r. młodzież z klasy 1a i 2a o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wykładach na temat geotermii w ramach nowego projektu edukacyjnego „Geotermia z klasą”.

Wykłady prowadzili: p. dr Karolina Smętkiewicz i dr Ryszard Kaliński z Uniejowa. Celem projektu jest wykształcenie postaw proekologicznych związanych szczególnie z oszczędzaniem wody i racjonalnym jej wykorzystaniem.

Projekt jest współfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych „Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa”. Na wykłady przybyła również p. Małgorzata Andrzejewska zast. Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży w Zgierzu. Kontynuacją projektu będzie udział naszej młodzieży w licznych konkursach zaproponowanych przez wykładowców.

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Aleksandra Pajkert

Scroll to Top
Skip to content