czerwiec 2010

1 listopada 2007r.

Towarzystwo Przyjaciół Zgierza prowadzi zbiórkę na renowację grobów osób zasłużonych dla naszego miasta.

1 listopada kwestowaliśmy przy cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. P. Skargi. Wspólnie z innymi członkami TPZ zebraliśmy ponad 2.200 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowienie grobów: dr Stanisława Oleszy, a w następnej kolejności A.Metelskiego i M. Rzeczyckiej-Metelskiej i F. Krąkowskiej. Zbiórka darowizn trwa cały rok. Można je przekazywać na rachunek bankowy TPZ z dopiskiem „cmentarz” oraz do kasy Towarzystwa.

K. Adamiak, D. Kaczmarek, M. Kupis, M.Litwa, K.Nowak, J.Kapusta.

K. Adamiak, D. Kaczmarek, M. Kupis, M. Litwa, K. Nowak, J. Kapusta

29 października 2007r.

29 października 2007r. szkolne koło TPZ wzięło udział w drugim spacerze po cmentarzach zgierskich. Zwiedzaliśmy cmentarz ewangelicko-augsburski i cmentarz babtystów. Po cmentarzach oprowadzali nas pastor Marcin Undas oraz pan Maciej Wierzbowski. Dzięki ciekawym opowieściom poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta.

18 października 2007r.

18 października odbyło się w naszej szkole spotkanie szkolnych kół TPZ. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ZSO im. St. Staszica, ZSP im. Jana Pawła II, SLO im. R. Traugutta, przewodniczący Adam Zamojski, pani Wanda Kruszyńska, pan Władysław Błaszczyk oraz przedstawicielka Gimnazjum nr 3. Podczas zebrania ustalono szczegóły dotyczące kwesty na starym cmentarzu w Zgierzu w dniu 1 listopada 2007r., drugiego spaceru po cmentarzach zgierskich. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.

19 września 2007r.

Szkolne koło TPZ uczestniczyło w 2. Festiwalu „Wielokulturowy Zgierz”. 19 września 2007 r. zwiedzaliśmy kościół św. Katarzyny i cmentarz rzymsko – katolicki przy ulicy Piotra Skargi.

O projekcie British Council

Projekt organizowany jest przez British Council. Projekt nazywa się „Wyzwania dla szkół” i dotyczy wszystkich możliwych dziedzin związanych ze szkołą. W skład dość szerokiego wachlarza tematów wchodzą m.in. bezpieczna szkoła, wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, uczniowie i ich problemy i wiele innych.

W projekcie biorą udział szkoły z 12 państw europejskich. Tworzą one grupy, z których każda zajmuje się innym wycinkiem tematu. Nasze SLO współpracuje ze szkołą SOŠ a SOU z Pragi, Czechy,  Agnesfrid Gymnasium z Malmo, Szwecja i Christian Brothers z Belfastu, Irlandia Północna. Temat, którym wspólnie się zajmujemy to cyberprzemoc.

Współpraca rozpoczęła się w marcu 2008 roku w Pradze, na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich zakwalifikowanych 50 szkół. Na tym spotkaniu podzielono szkoły w grupy robocze (clustery). Ustalono również, że poszczególne szkoły będą się ze sobą porozumiewały za pomocą platform edukacyjnych Moodle i Live@edu firmy Microsoft. Opiekę nad naszą szkołą sprawuje pani Marzena Więckowska.

Naszym pierwszym działaniem było przeprowadzenie ankiety (wyniki ankiety) wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców dotyczącej cyberprzemocy. Pytaliśmy w niej o to, czym jest cyberprzemoc, czy ankietowani kiedykolwiek spotkali się z cyberprzemocą, czy wiedzą jak zamieszczać zdjęcia wykonane telefonem komórkowym w internecie, gdzie zgłaszać przypadki cyberprzemocy, a rodzice byli również pytani o znajomość zawartości telefonów komórkowych swoich dzieci.

Wynikami ankiety podzieliliśmy się ze szkołą z Pragi podczas wideokonferencji, która odbyła się 22 września 2008 w biurze British Council w Warszawie (galeria 1).

Przez cały czas trwania naszego projektu przeprowadzaliśmy akcję uświadamiającą w szkole (galeria 2): wywieszaliśmy plakaty, które miały zaciekawić uczniów, a następnie zamieniliśmy je na plakaty wyjaśniające problem, a aktualnie przygotowujemy pogadanki dla klas na godziny wychowawcze.

Naszą pracą zainteresowały się również media: w Gazecie wyborczej (18.09.2008), na Interii360 (4.11.2008) oraz w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim (17.03.2009) ukazały się artykuły o nas (galeria 3) i naszym projekcie, a zgierska telewizja Centrum nakręciła film z nami w roli głównej (25.10.2008).

W dniach 19-21.01.2009 odbyło się spotkanie w Londynie (galeria 4) wszystkich członków naszego clusteru w celu podsumowania dotychczasowych działań, dyskusji nad aktualnymi zajęciami oraz zaplanowania finałowego „produktu” projektu. Po tym spotkaniu wzięliśmy się za wypełnianie i udoskonalanie tworzonej przez nas strony internetowej.

Ostatnią stacją naszej oficjalnej pracy w projekcie była konferencja w Budapeszcie w dniach 1-3.03.2009 (galeria 5), na której przedstawiciele wszystkich 50 szkół biorących udział w projekcie podsumowali całoroczną pracę poszczególnych szkół oraz opracowywali wizję szkoły przyszłości.

Linki
Strona internetowa o cyberprzemocy stworzona przez członków/uczestników projektu – http://cyberbully.eu/
Polska strona internetowa British Council – http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Strony internetowe szkół biorących udział w projekcie:
Czechy – http://www.skolahostivar.cz/
Szwecja –http://www.malmo.se/skolautbildning/gymnasieskolor/kommunalagymnasieskolor/agnesfridsgymnasium.4.33aee30d103b8f15916800058379.html
Irlandia północna – http://www.cbsglenroad.com/

Linki do stron internetowych organizacji, które zajmują się problemem cyberprzemocy w Polsce:
http://www.onlinechildprotection.org/pl/?p=167
http://www.cyberprzemoc.pl/
http://www.116111.pl/strefa_wiedzy/cyberprzemoc

 

1) Filmik z naszą szkołą w roli głównej (na wesoło  ).
2) Plan działania British Council

Plan działania British Council

Marzec 2008 –  rozpoczęcie projektu, spotkanie przedstawicieli 50 szkół w Pradze

10-12 marca 2008 – warsztaty dla nauczycieli w Pradze

Kwiecień 2008 – opiekunowie rozpoczęli współpracę on-line

Maj 2008 – zorganizowanie grupy 10 uczestników projektu, planowanie działań, ankieta nt. aktualnego stanu szkoły i wykorzystania technologii w nauczaniu

Wrzesień 2008 – przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców, dotyczącej cyberprzemocy

18 września 2008 – w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł „Wielki rodzic patrzy”, nawiązanie kontaktu z autorami artykułu

22 września 2008 – wideokonferncja ze szkołą z Pragi w biurze British Council w Warszawie

Październik 2008 – akcja uświadamiająca w szkole: zabawne plakaty i hasła wzbudzające zainteresowanie uczniów cyberprzemocy

25 października 2008 – zgierska telewizja lokalna Centrum wyemitowała program o projektach realizowanych w naszej szkole

Listopad 2008 – nagranie krótkiego filmu przedstawiającego naszą szkołę

4 listopada 2008 – ukazanie się artykułu na portalu www.interia360.pl zatytułowanego „Z jeżem za granicę”

Grudzień 2008 – poszukiwanie sponsorów, nawiązanie kontaktu z europosłami, kontakt z Gazetą Wyborczą

Styczeń 2009 – przygotowania do konferencji w Londynie

19-21 stycznia 2009 – spotkanie w Londynie clusteru 5, przygotowywanie finałowego „produktu” projektu: strona internetowa www.cyberbully.eu

Luty 2009 – uzupełnianie strony internetowej, tworzenie definicji cyberprzemocy, statystyki, historie z życia, kontakt

1-3 marca 2009 – ostateczne podsumowanie działań wszystkich clusterów w Budapeszcie

17 marca 2009 – ukazanie się artykułu w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim zatytułowanego „Przeciw cyberprzemocy”

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

Czy Twój telefon komórkowy jest wyposażony w aparat?

84% Tak
16% Nie

Czy znasz strony internetowe, gdzie można napotkać na cyberprzemoc?

75% Tak
25% Nie

Czym według Ciebie jest cyberprzemoc?

45% Wiedziało
55% Nie wiedziało

Czy spotkałeś się kiedyś z cyberprzemocą?

47 % Tak
53 % Nie

Czy wiesz gdzie znaleźć pomoc?

44% Tak
56% Nie 

 

 

PODSUMOWANIE ANKIET

Po pierwsze: Polacy nie umieją czytać ze zrozumieniem (nie, tego pytania nie było w ankiecie – to wniosek czytając odpowiedzi na nią).

Po drugie: aż 97% młodzieży w wieku 16-19 lat posiada telefon komórkowy, a ponad 80% z nich telefony z aparatem.

Po trzecie: zaledwie 25% rodziców zna miejsca w internecie, gdzie ich pociechy mogą zamieścić zdjęcia bądź filmy. Bądź gdzie one mogą być ofiarami. Co ciekawe, dokładnie odwrotny odsetek (czyli 75%) uczniów te miejsca zna. Oczywiście nie jest to żadne przestępstwo. Ale to obrazuje jak w małej ilości informowani są rodzice o tym, gdzie ich pociechy przesiadują w czasie pomiędzy szkołą, obiadem a snem.

Po czwarte: ciekawostką jest fakt, że procent umiejętności zamieszczenia na tego typu stronkach filmów bądź zdjęć pokrywa się z procentem ich znajomości. To nie oznacza oczywiście, że każdy kto zna strony typu: youtube, wrzuta czy fotka potrafiłby umieścić na nich jakieś multimedia.

Po piąte: zadaliśmy pytanie z pozoru proste: do czego potrzebny Ci jest aparat (bądź Pańskiemu dziecku). Okazuje się, że 91% młodzieży potrzebuje go do zdjęć lub/i filmów. Taką potrzebę widzi jednak tylko 72% rodziców. 16% rodziców uważa, że nie jest on w ogóle potrzebny – dla porównanie takie zdanie podziela 5% ich pociech.

Po szóste: to pytanie zadaliśmy jedynie rodzicom – czy zna Pan/i zawartość pamięci telefonu dziecka? Jakie otrzymaliśmy rezultaty? Tę alchemiczną niemal wiedzę posiada – 47% rodziców! To znaczy, że ponad połowa z nich nie ma zielonego pojęcia o tym, co ich latorośl przechowuje w telefonie (za którego użytkowanie pewnie płacą).

Po siódme: daliśmy pole do popisu, aby dowiedzieć się, co rodzice i młodzież rozumieją pod pojęciem „cyberprzemoc”. W miarę sensownie (i dość prawidłowo) odpowiedziało 26% procent dorosłych i 45% niedorosłych. Przypadek? A może po prostu większe zainteresowanie otaczającym światem? W każdym razie zdecydowana większość zdefiniowała cyberprzemoc jako „treści szkodzące innym”, „upokarzające zdjęcia”, „przemoc psychiczną w sieci” bądź „propagowanie niemoralnych treści i zachowań”. Jedna odpowiedź spodobała mi się najbardziej: „Cyberprzemoc jest to wyrabianie obojętności na okrucieństwo”. Może dość ogólnie to brzmi, ale jak prawdziwie…

Po ósme: zapytaliśmy, jak wiele osób z którąkolwiek formą cyberprzemocy się zetknęło. I tu okazało się, że prawie połowa młodzieży (47%) miała z tym kiedyś do czynienia. Jeśli chodzi o rodziców, to jedynie 15% ma to doświadczenie. Zastanawiam się, czy to wynika z tego, że rodzice nie wiedzą o co chodzi, czy po prostu nie chcą wiedzieć – i widzieć.

Po dziewiąte: muszę stwierdzić, że rodzice są bardziej radykalni w donoszeniu na tego typu sprawy niż ich pociechy. To jednak jedyny ich plus. Zaledwie 33% rodziców (odpowiedzialnych przecież za bezpieczeństwo niepełnoletnich) wiedziałoby, gdzie w takich przypadkach się zgłosić. Na tle 44% dorastających, wypadają blado. Jeśli chodzi o szczegóły: rodzice w największej ilości przypadków zgłosiliby takie zajście na policję (82%), do szkolnego pedagoga bądź do dyrekcji szkoły (w obu przypadkach po 29%). Młodzież w tym względzie stawia bardziej na najbliższe otoczenie: 50% odpowiedziało „do rodziców”, co w kwestii znajomości tego tematu wśród dorosłych jest czymś przerażającym, 49% poszłoby na policję, 44% do pedagoga, a 32% do wychowawcy klasy. Jak widać – nieznajomość prawa przez Polaków jest dość spora. To również jest zatrważające.

Dzień Europejski w Brandenburgu

6.05.2008 na zaproszenie dyrektora Wernera z von Saldem Gymnasium w Brandenburgu gościła delegacja naszego liceum: Marlena Urbańska, Karolina Wójciak, Paweł Szwed, Adrian Skoczylas, Karol Kowalczyk wraz z opiekunem M. Drzewoszewską.

W obecności Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec F. Steinmeira szkoła otrzymała tytuł „Szkołu bez rasizmu” i otworzono wspaniałe boisko z tartanową bieżnią.

Szczególnym wydarzeniem „Dnia Europejskiego” w tej szkole była lekcja przeprowadzona przez Ministra Steinmeira. Uczestnikami byli uczniowie polscy i niemieccy. Tematem dyskusji była historia, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej.

Minister Steinmeir z zadowoleniem wspomniał ostatnią rozmowę ze swoim kolegą Radosławem Sikorskim i pytał nas o stosunek młodych Polaków do Unii Europejskiej oraz nasze oczekiwania. Cieszymy się z tego spotkania i możliwości reprezentowania naszej szkoły na tak ważnym forum.

Brandenburg – Zgierz 1-4.04.2008r.

W dniach 1-4 kwietnia 2008 gościła w naszej szkole grupa 10 uczniów z Brandenburga z von Saldern Gymnasium wraz z Dyrektorem H. Wernerem.

Był to czas intensywnej pracy związanej z przygotowaniem wystawy prezentującej zdjęcia wykonane w ramach pewnej części „projektu fotograficznego” realizowanej w Brandenburgu w dniach 28.01-1.02.2008r. Tematycznie przedstawiliśmy wyniki naszej współpracy prezentując ciekawe miejsca obydwu miast Zgierza i Brandenburgu.

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować nasze prace w Urzędzie Miasta Zgierza. Byliśmy to serdecznie przyjęci przez Prezydenta Zgierza Jerzego Sokoła. Pewnie oglądaliście nas w TV „Centrum”, Ilustrowany Tygodnik Zgierski również pisze o naszym projekcie fotograficznym i otwarciu wystawy.

Program spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Brandenburga był bardzo interesujący. Zwiedziliśmy Muzeum Miasta Zgierza, byliśmy zapalić znicze przy Placu „Stu Straconych” oraz w miejscu symbolicznego grobu B. Czubakowskiej. Bardzo podobała nam się wspólna wycieczka do Żelazowej Woli i Warszawy. Pałac Łazienkowski oraz Stare Miasto, a szczególnie historia związana z tymi miejscami była bardzo pouczająca. Zachęcamy was do otwartości i szukania przyjaciół również poza granicami naszego kraju.

Naprawdę warto ! 

Scroll to Top
Skip to content