wrzesień 2023

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+.

Rozwój, realizacja, uśmiech uczniów. Development, implementation, students’ smile.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2022 – 31.05.2024

OPIS PROJEKTU
Pod koniec 2021 roku przeprowadziliśmy szereg dyskusji w zespole, których celem była próba adekwatnej oceny sytuacji w jakiej znalazło się nasze liceum po 2 latach ograniczeń pandemicznych i nauczania w systemie zdalnym bądź mieszanym. W opinii nauczycieli SLO jest w lepszej pozycji niż większość okolicznych liceów, chociaż widoczne stają się pewne niedobory i potrzeby zarówno na poziomie indywidualnego niedostosowania do zadań stojących przed nauczycielami jak i na poziomie całej placówki edukacyjnej. Kadra wyodrębniła 4 najważniejsze problemy: 1. Problem z motywacja uczniów 2. Konieczność rozszerzenia oferty dla uczniów i otwarcia się na zadania wychodzące poza klasyczne zajęcia lekcyjne 3. Ograniczone możliwości uczniów na poziomie międzynarodowym 4. Dostosowanie organizacji szkoły do potrzeb zmieniającego się świata (niewystarczający poziom kompetencji cyfrowych kadry, niskie kompetencje językowe, nieadekwatne procedury administracyjne) Szkoły średnie borykają się teraz z 2 strukturalnymi problemami – podwójnymi rocznikami i klasami o minimalnej synergii i integracji uczniów. Wielu uczniów przez 3 lata nauki w szkole widziało swoich rówieśników tylko zdalnie przez 2/3 czasu jaki spędzili ucząc się. Do tego dużym problemem jest anonimowość i brak kontaktu pozawerbalnego między uczniami, ze względu na niechęć do włączania kamerek, albo przez brak możliwości technicznych czy przesyłowych. Problem motywacji uczniów zarówno do nauki jak i do aktywności społecznej jest bardzo niski, co ma odbicie w małym zainteresowaniu popularnymi do tej pory kołami tematycznymi, obecnością w konkursach czy, udziałem w wydarzeniach zewnętrznych, mimo wsparcia ze strony współpracujących ze szkołą uczelni wyższych. Wyzwaniem będzie dla nas znalezienie nowej, bardziej atrakcyjnej formuły tych działań albo przygotowanie zupełnie nowej oferty działań pozalekcyjnych. Wchodzące właśnie prawodawstwo prawdopodobnie jeszcze bardziej zmniejszy liczbę dostępnych dla młodzieży akcji prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w które młodzi ludzie mogliby się włączyć. Pandemia odcięła wiele form aktywności wyjazdowej szkoły, a działania zdalne takie jak twinning, przez przesyt formami elektronicznymi, nie spotykają się z dużym entuzjazmem wśród młodzieży. Szkoła obecnie nie posiada aktywnych więzi z innymi placówkami na poziomie międzynarodowym, co dodatkowo pogłębia naszą izolację. Młodzież jest spragniona kontaktu z innymi kulturami. Dodatkowo szkoła posiada konieczne zaplecze do bycia gospodarzem wymian młodzieżowych. Największym problemem jest jednak bariera językowa i wykluczenie cyfrowe, które w znacznym stopniu utrudnia pracę w zdecentralizowanym modelu, który wymusza na szkole obecność w międzynarodowych projektach. Niski poziom kompetencji cyfrowych oznacza, że bardzo często nie wiemy, czego nie wiemy. Taki stan rzeczy utrudnia ruszenie z miejsca i poszukiwanie właściwych narzędzi. Braki cyfrowe i językowe zmniejszają nasze możliwości co bardzo dobitnie udowodnił nam proces przygotowywania się do złożenia wniosku i poszukiwania potencjalnych partnerów. Pomimo posiadania dobrego pakietu narzędzi cyfrowych (pakiet Microsoft), które umożliwiają łatwą pracę zdalną, platformy do organizowania konferencji i doświadczonej w edukacji zdalnej kadry, znalezienie odpowiednich organizacji partnerskich było trudnym zadaniem i popełniliśmy po drodze wiele błędów, z których zdaliśmy sobie sprawę po fakcie, a często po kontakcie z organizacjami partnerskimi, które chętnie dawały nam porady jak efektywniej korzystać z narzędzi, które mamy dostępne. Jednocześnie niektóre wypracowane przez nas procedury administracyjne można uprościć, a część obszarów pracy administracyjnej jest bardzo czasochłonnych i nieefektywnych. Mamy poczucie, że w tym zakresie brakuje nam informacji o dobrych praktykach i pomysłów na praktyczne ulepszenia w funkcjonowaniu placówki. Jest to również obszar w którym w niewystarczającym stopniu utylizujemy posiadane narzędzia cyfrowe.

Narodowe Czytanie 2023 – Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

W tym roku roku braliśmy udział w Narodowym Czytaniu dwukrotnie. 9 września na zaproszenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu wspólnie z Zosią Kurowską i Nadią Jankiewicz z klasy 3D przeczytałyśmy fragment powieści. W czytaniu uczestniczyły też Władze Miasta i Powiatu, nauczyciele i uczniowie szkół zgierskich, przedstawiciele instytucji kulturalnych i mieszkańcy Zgierza. Imprezie towarzyszyły występy wokalne i teatralne.

11 września w ogrodzie Centrum Rozwoju Edukacyjnego Województwa Łódzkiego w Zgierzu uczniowie klasy 3D zaprezentowali wybrane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej. W tym spotkaniu brała też udział młodzież ze ZZSP im. Jana Pawła II oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica. Fotorelacja poniżej

Joanna Kapusta

EKOPRACOWNIA W SLO im. R. Traugutta

Nasze Liceum przystąpiło do Konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Konkurs dotyczył stworzenia projektu ekologicznej pracowni „Geo – Świat” wraz z wizualizacją, którego autorką jest p. Karolina Balicka nauczycielka geografii i biologii.
W czerwcu Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta znalazło się wśród laureatów konkursu, zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowanie na kwotę 57 000 zł.
Misją pracowni jest zmiana rzeczywistości szkolnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w zakresie podstawowym i rozszerzonym poprzez budowanie zaplecza badawczego, narzędzi dydaktycznych, oceny i analiz. Nowoczesna, multimedialna, dydaktyczna pracownia będzie adekwatna do potrzeb edukacyjnych młodzieży w dobie XXI wieku.
W sierpniu 2023r. rozpoczął się remont naszej nowoczesnej ekopracowni „Geo – Świat”.

Karolina Balicka

Dla maturzystów SLO rocznik 2024

W zakładce Matura 2024 znajdują się informacje dotyczące zbliżającej się matury. Zapoznajcie się z harmonogramem, jawnymi pytaniami z języka polskiego (ustny egzamin) i kilkoma innymi ważnymi dokumentami.

Zapraszamy do lektury.

[—]

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w zebraniach:

• 11. września 2023 (poniedziałek) godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas 3. i 4. w przydzielonych salach,

• 12. września 2023 (wtorek) godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas 1. i 2. w przydzielonych salach
18.00 – zebranie Rady Rodziców SLO w s. 26

[—]

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

11. 09. 2023 r.  (poniedziałek)

17.00 – spotkanie rodziców klas trzecich i czwartych  z p. dyrektor i wychowawcami.

12. 09. 2023 r.  (wtorek)

17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych i drugich
18.00 – Zebranie Rady Rodziców.

9. 01. 2024 r.  (wtorek)

Godz. 17.00 –18.00 –  spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy.

19. 03. 2024 r. (wtorek)

Godz. 17.00 – 18.00  –  spotkania z wychowawcami –  klasy IV-te,  informacja  dla rodziców  o zagrożeniach.

10 05. 2024 r. (piątek)

Godz. 17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami – wszystkie klasy, informacja dla rodziców  o zagrożeniach.
Godz. 17.30 – 18.30  – konsultacje z nauczycielami.

wicedyr. Żaneta Gazewska

Kiermasz książek oraz kiermasz książek online

Zapraszamy na kiermasz książek, który odbędzie się na pierwszej i drugiej długiej przerwie w dniach od 6 września do 8 września na parterze w naszej szkole. Zachęcamy również do udziału w kiermaszu książek SLO online na Facebooku – TUTAJ LINK

Scroll to Top
Skip to content