O projekcie British Council

Projekt organizowany jest przez British Council. Projekt nazywa się „Wyzwania dla szkół” i dotyczy wszystkich możliwych dziedzin związanych ze szkołą. W skład dość szerokiego wachlarza tematów wchodzą m.in. bezpieczna szkoła, wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, uczniowie i ich problemy i wiele innych.

W projekcie biorą udział szkoły z 12 państw europejskich. Tworzą one grupy, z których każda zajmuje się innym wycinkiem tematu. Nasze SLO współpracuje ze szkołą SOŠ a SOU z Pragi, Czechy,  Agnesfrid Gymnasium z Malmo, Szwecja i Christian Brothers z Belfastu, Irlandia Północna. Temat, którym wspólnie się zajmujemy to cyberprzemoc.

Współpraca rozpoczęła się w marcu 2008 roku w Pradze, na wspólnym spotkaniu przedstawicieli wszystkich zakwalifikowanych 50 szkół. Na tym spotkaniu podzielono szkoły w grupy robocze (clustery). Ustalono również, że poszczególne szkoły będą się ze sobą porozumiewały za pomocą platform edukacyjnych Moodle i Live@edu firmy Microsoft. Opiekę nad naszą szkołą sprawuje pani Marzena Więckowska.

Naszym pierwszym działaniem było przeprowadzenie ankiety (wyniki ankiety) wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców dotyczącej cyberprzemocy. Pytaliśmy w niej o to, czym jest cyberprzemoc, czy ankietowani kiedykolwiek spotkali się z cyberprzemocą, czy wiedzą jak zamieszczać zdjęcia wykonane telefonem komórkowym w internecie, gdzie zgłaszać przypadki cyberprzemocy, a rodzice byli również pytani o znajomość zawartości telefonów komórkowych swoich dzieci.

Wynikami ankiety podzieliliśmy się ze szkołą z Pragi podczas wideokonferencji, która odbyła się 22 września 2008 w biurze British Council w Warszawie (galeria 1).

Przez cały czas trwania naszego projektu przeprowadzaliśmy akcję uświadamiającą w szkole (galeria 2): wywieszaliśmy plakaty, które miały zaciekawić uczniów, a następnie zamieniliśmy je na plakaty wyjaśniające problem, a aktualnie przygotowujemy pogadanki dla klas na godziny wychowawcze.

Naszą pracą zainteresowały się również media: w Gazecie wyborczej (18.09.2008), na Interii360 (4.11.2008) oraz w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim (17.03.2009) ukazały się artykuły o nas (galeria 3) i naszym projekcie, a zgierska telewizja Centrum nakręciła film z nami w roli głównej (25.10.2008).

W dniach 19-21.01.2009 odbyło się spotkanie w Londynie (galeria 4) wszystkich członków naszego clusteru w celu podsumowania dotychczasowych działań, dyskusji nad aktualnymi zajęciami oraz zaplanowania finałowego „produktu” projektu. Po tym spotkaniu wzięliśmy się za wypełnianie i udoskonalanie tworzonej przez nas strony internetowej.

Ostatnią stacją naszej oficjalnej pracy w projekcie była konferencja w Budapeszcie w dniach 1-3.03.2009 (galeria 5), na której przedstawiciele wszystkich 50 szkół biorących udział w projekcie podsumowali całoroczną pracę poszczególnych szkół oraz opracowywali wizję szkoły przyszłości.

Linki
Strona internetowa o cyberprzemocy stworzona przez członków/uczestników projektu – http://cyberbully.eu/
Polska strona internetowa British Council – http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Strony internetowe szkół biorących udział w projekcie:
Czechy – http://www.skolahostivar.cz/
Szwecja –http://www.malmo.se/skolautbildning/gymnasieskolor/kommunalagymnasieskolor/agnesfridsgymnasium.4.33aee30d103b8f15916800058379.html
Irlandia północna – http://www.cbsglenroad.com/

Linki do stron internetowych organizacji, które zajmują się problemem cyberprzemocy w Polsce:
http://www.onlinechildprotection.org/pl/?p=167
http://www.cyberprzemoc.pl/
http://www.116111.pl/strefa_wiedzy/cyberprzemoc

 

1) Filmik z naszą szkołą w roli głównej (na wesoło  ).
2) Plan działania British Council

Plan działania British Council

Marzec 2008 –  rozpoczęcie projektu, spotkanie przedstawicieli 50 szkół w Pradze

10-12 marca 2008 – warsztaty dla nauczycieli w Pradze

Kwiecień 2008 – opiekunowie rozpoczęli współpracę on-line

Maj 2008 – zorganizowanie grupy 10 uczestników projektu, planowanie działań, ankieta nt. aktualnego stanu szkoły i wykorzystania technologii w nauczaniu

Wrzesień 2008 – przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły oraz ich rodziców, dotyczącej cyberprzemocy

18 września 2008 – w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł „Wielki rodzic patrzy”, nawiązanie kontaktu z autorami artykułu

22 września 2008 – wideokonferncja ze szkołą z Pragi w biurze British Council w Warszawie

Październik 2008 – akcja uświadamiająca w szkole: zabawne plakaty i hasła wzbudzające zainteresowanie uczniów cyberprzemocy

25 października 2008 – zgierska telewizja lokalna Centrum wyemitowała program o projektach realizowanych w naszej szkole

Listopad 2008 – nagranie krótkiego filmu przedstawiającego naszą szkołę

4 listopada 2008 – ukazanie się artykułu na portalu www.interia360.pl zatytułowanego „Z jeżem za granicę”

Grudzień 2008 – poszukiwanie sponsorów, nawiązanie kontaktu z europosłami, kontakt z Gazetą Wyborczą

Styczeń 2009 – przygotowania do konferencji w Londynie

19-21 stycznia 2009 – spotkanie w Londynie clusteru 5, przygotowywanie finałowego „produktu” projektu: strona internetowa www.cyberbully.eu

Luty 2009 – uzupełnianie strony internetowej, tworzenie definicji cyberprzemocy, statystyki, historie z życia, kontakt

1-3 marca 2009 – ostateczne podsumowanie działań wszystkich clusterów w Budapeszcie

17 marca 2009 – ukazanie się artykułu w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim zatytułowanego „Przeciw cyberprzemocy”

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

Czy Twój telefon komórkowy jest wyposażony w aparat?

84% Tak
16% Nie

Czy znasz strony internetowe, gdzie można napotkać na cyberprzemoc?

75% Tak
25% Nie

Czym według Ciebie jest cyberprzemoc?

45% Wiedziało
55% Nie wiedziało

Czy spotkałeś się kiedyś z cyberprzemocą?

47 % Tak
53 % Nie

Czy wiesz gdzie znaleźć pomoc?

44% Tak
56% Nie 

 

 

PODSUMOWANIE ANKIET

Po pierwsze: Polacy nie umieją czytać ze zrozumieniem (nie, tego pytania nie było w ankiecie – to wniosek czytając odpowiedzi na nią).

Po drugie: aż 97% młodzieży w wieku 16-19 lat posiada telefon komórkowy, a ponad 80% z nich telefony z aparatem.

Po trzecie: zaledwie 25% rodziców zna miejsca w internecie, gdzie ich pociechy mogą zamieścić zdjęcia bądź filmy. Bądź gdzie one mogą być ofiarami. Co ciekawe, dokładnie odwrotny odsetek (czyli 75%) uczniów te miejsca zna. Oczywiście nie jest to żadne przestępstwo. Ale to obrazuje jak w małej ilości informowani są rodzice o tym, gdzie ich pociechy przesiadują w czasie pomiędzy szkołą, obiadem a snem.

Po czwarte: ciekawostką jest fakt, że procent umiejętności zamieszczenia na tego typu stronkach filmów bądź zdjęć pokrywa się z procentem ich znajomości. To nie oznacza oczywiście, że każdy kto zna strony typu: youtube, wrzuta czy fotka potrafiłby umieścić na nich jakieś multimedia.

Po piąte: zadaliśmy pytanie z pozoru proste: do czego potrzebny Ci jest aparat (bądź Pańskiemu dziecku). Okazuje się, że 91% młodzieży potrzebuje go do zdjęć lub/i filmów. Taką potrzebę widzi jednak tylko 72% rodziców. 16% rodziców uważa, że nie jest on w ogóle potrzebny – dla porównanie takie zdanie podziela 5% ich pociech.

Po szóste: to pytanie zadaliśmy jedynie rodzicom – czy zna Pan/i zawartość pamięci telefonu dziecka? Jakie otrzymaliśmy rezultaty? Tę alchemiczną niemal wiedzę posiada – 47% rodziców! To znaczy, że ponad połowa z nich nie ma zielonego pojęcia o tym, co ich latorośl przechowuje w telefonie (za którego użytkowanie pewnie płacą).

Po siódme: daliśmy pole do popisu, aby dowiedzieć się, co rodzice i młodzież rozumieją pod pojęciem „cyberprzemoc”. W miarę sensownie (i dość prawidłowo) odpowiedziało 26% procent dorosłych i 45% niedorosłych. Przypadek? A może po prostu większe zainteresowanie otaczającym światem? W każdym razie zdecydowana większość zdefiniowała cyberprzemoc jako „treści szkodzące innym”, „upokarzające zdjęcia”, „przemoc psychiczną w sieci” bądź „propagowanie niemoralnych treści i zachowań”. Jedna odpowiedź spodobała mi się najbardziej: „Cyberprzemoc jest to wyrabianie obojętności na okrucieństwo”. Może dość ogólnie to brzmi, ale jak prawdziwie…

Po ósme: zapytaliśmy, jak wiele osób z którąkolwiek formą cyberprzemocy się zetknęło. I tu okazało się, że prawie połowa młodzieży (47%) miała z tym kiedyś do czynienia. Jeśli chodzi o rodziców, to jedynie 15% ma to doświadczenie. Zastanawiam się, czy to wynika z tego, że rodzice nie wiedzą o co chodzi, czy po prostu nie chcą wiedzieć – i widzieć.

Po dziewiąte: muszę stwierdzić, że rodzice są bardziej radykalni w donoszeniu na tego typu sprawy niż ich pociechy. To jednak jedyny ich plus. Zaledwie 33% rodziców (odpowiedzialnych przecież za bezpieczeństwo niepełnoletnich) wiedziałoby, gdzie w takich przypadkach się zgłosić. Na tle 44% dorastających, wypadają blado. Jeśli chodzi o szczegóły: rodzice w największej ilości przypadków zgłosiliby takie zajście na policję (82%), do szkolnego pedagoga bądź do dyrekcji szkoły (w obu przypadkach po 29%). Młodzież w tym względzie stawia bardziej na najbliższe otoczenie: 50% odpowiedziało „do rodziców”, co w kwestii znajomości tego tematu wśród dorosłych jest czymś przerażającym, 49% poszłoby na policję, 44% do pedagoga, a 32% do wychowawcy klasy. Jak widać – nieznajomość prawa przez Polaków jest dość spora. To również jest zatrważające.

Dzień Europejski w Brandenburgu

6.05.2008 na zaproszenie dyrektora Wernera z von Saldem Gymnasium w Brandenburgu gościła delegacja naszego liceum: Marlena Urbańska, Karolina Wójciak, Paweł Szwed, Adrian Skoczylas, Karol Kowalczyk wraz z opiekunem M. Drzewoszewską.

W obecności Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec F. Steinmeira szkoła otrzymała tytuł „Szkołu bez rasizmu” i otworzono wspaniałe boisko z tartanową bieżnią.

Szczególnym wydarzeniem „Dnia Europejskiego” w tej szkole była lekcja przeprowadzona przez Ministra Steinmeira. Uczestnikami byli uczniowie polscy i niemieccy. Tematem dyskusji była historia, teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej.

Minister Steinmeir z zadowoleniem wspomniał ostatnią rozmowę ze swoim kolegą Radosławem Sikorskim i pytał nas o stosunek młodych Polaków do Unii Europejskiej oraz nasze oczekiwania. Cieszymy się z tego spotkania i możliwości reprezentowania naszej szkoły na tak ważnym forum.

Brandenburg – Zgierz 1-4.04.2008r.

W dniach 1-4 kwietnia 2008 gościła w naszej szkole grupa 10 uczniów z Brandenburga z von Saldern Gymnasium wraz z Dyrektorem H. Wernerem.

Był to czas intensywnej pracy związanej z przygotowaniem wystawy prezentującej zdjęcia wykonane w ramach pewnej części „projektu fotograficznego” realizowanej w Brandenburgu w dniach 28.01-1.02.2008r. Tematycznie przedstawiliśmy wyniki naszej współpracy prezentując ciekawe miejsca obydwu miast Zgierza i Brandenburgu.

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować nasze prace w Urzędzie Miasta Zgierza. Byliśmy to serdecznie przyjęci przez Prezydenta Zgierza Jerzego Sokoła. Pewnie oglądaliście nas w TV „Centrum”, Ilustrowany Tygodnik Zgierski również pisze o naszym projekcie fotograficznym i otwarciu wystawy.

Program spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Brandenburga był bardzo interesujący. Zwiedziliśmy Muzeum Miasta Zgierza, byliśmy zapalić znicze przy Placu „Stu Straconych” oraz w miejscu symbolicznego grobu B. Czubakowskiej. Bardzo podobała nam się wspólna wycieczka do Żelazowej Woli i Warszawy. Pałac Łazienkowski oraz Stare Miasto, a szczególnie historia związana z tymi miejscami była bardzo pouczająca. Zachęcamy was do otwartości i szukania przyjaciół również poza granicami naszego kraju.

Naprawdę warto ! 

Polsko-niemiecki projekt fotograficzny

W dniu 29.01.2008 delegacja z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w skład której wchodzili: 

    •     opiekunowie: p. Małgorzata Drzewoszewska i p. Paweł Tabaszewski oraz 
    •     uczniowie: Magdalena Marcińska, Marlena Urbańska, Klaudia Wojda, Natalia Radecka, Agata Karkowska, Karolina Wójciak, a także Artur Modliński i Adrian Skoczylas,

udała się do Brandenburgia w ramach projektu fotograficznego. Nasz pobyt w jednym z piękniejszych miast niemieckich trwał 3 dni, czyli do 1.02. Wszyscy zostaliśmy zakwaterowani u bardzo miłych rodzin niemieckich, dzięki czemu mogliśmy poznać tradycje naszych zachodnich sąsiadów i porozmawiać z nimi na różnego rodzaju tematy. Uczniowie naszej szkoły przygotowali się do projektu bardzo dobrze. Stworzyliśmy, bowiem prezentację ze zdjęciami najpiękniejszych miejsc i zabytków w Zgierzu, którą przedstawiliśmy w ramach projektu. Uczniowie Gimnazjum von Saldern w Brandenburgu również bardzo dobrze wywiązali się ze swojego zadania. Zaproponowali nam bardzo ciekawy rozkład zajęć. Do najciekawszych jego punktów należały: 
    •     nauka wywoływania zdjęć w ciemni oraz
    •     zabawa zdjęciami (przerabianie ich w programach komputerowych). Wkrótce powstanie z nich wystawa w     Brandenburgu. 
Jedną z ciekawych atrakcji naszego pobytu w Niemczech była także wycieczka do Berlina. Do stolicy wybraliśmy się z czwórką naszych nowych znajomych: Jacobem, Anni, Anne i Sophie. Zwiedziliśmy tam bardzo wiele ciekawych miejsc, m.in. Muzeum Pergamońskie, Reichstag, z którego mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę Berlina, Bramę Brandenburską, Wieżę Telewizyjną, a także mieliśmy możliwość zrobić zakupy w największym centrum rozrywkowo- handlowym w Europie – Sony Center. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszego projektu. Najprawdopodobniej będzie on kontynuowany jeszcze od 1.04, gdyż od tego dnia będziemy gościć u siebie naszych znajomych z Niemiec. Mamy już kilka pomysłów dotyczących dalszych działań w ramach wymiany. Mamy nadzieję, że uda nam się wszystko zorganizować tak, jak sobie zaplanowaliśmy.

Marlena Urbańska

Uczniowie oraz opiekunowie gościli u rodzin. Mieli możlwiość poznania życia codziennego rodzin uczniów oraz szkoły. Efekty wspólnej sesji fotograficznej zaprezentowane zostaną w szkole w Brandenburgu podczas Dni otwartych.

 

W dniach 1.04.2008 – 4.04.2008 prace nad projektem kontynuowane będą w Zgierzu, a rezultaty w postaci wystawy uczniowie chcieliby zaprezentować na wystawie w Urzędzie Miasta.

Delegacja z Brandenburga

W dniach 29.11.2007 – 1.12.2007 gościła w naszej szkole na zaproszenie p. Dyrektor E.Sadlak delegacja ze szkoły w Brandenburgu, w osobie Dyrektora p. H. Wernera oraz przedstawicieli uczniów.

Spotkanie dyrektorów obydwu szkół oraz dyskusje z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich zaowocowały podpisaniem porozumienia o współpracy między obydwoma szkołami.

 

Małgorzata Drzewoszewska
Paweł Tabaszewski

Współpraca polsko-niemiecka 29.11.07 – 1.12.07

W dniach 29.11.2007 – 1.12.2007 gościła w naszej szkole na zaproszenie p. Dyrektor E. Sadlak delegacja ze szkoły w Brandenburgu w osobie Dyrektora p. H. Wernera oraz przedstawicieli uczniów. Spotkanie dyrektorów obydwu szkół dyskusje w przedstawicielami Samorządów Uczniowskich zaowocowały podpisaniem porozumienia o współpracy między szkołami.

W ramach zawartego porozumienia w dniach 29.01.2008 – 1.02.2008 grupa ośmiu uczniów wraz z opiekunami gościła w Brandenburgu, biorąc udział w projekcie fotograficznym.

Uczniowie oraz opiekunowie gościli u rodzin. Mieli możliwość poznania życia codziennego rodzin, uczniów oraz szkoły. Efekty współnej sesji fotograficznej zaprezentowane zostaną w szkole w Brandenburgu podczas dni otwartych.

W dniach 1.04.2008 – 4.04.2008 prace nad projektem kontynuowane będą w Zgierzu, a rezulataty w postaci wystawy uczniowie chcieliby zaprezentować na wystawie w Urzędzie Miasta.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Bronisławie Czubakowskiej.

Uczniowie klas 2b/3b pod kierunkiem Pani Dyrektor Ewy Sadlak oraz nauczyciela j. niemieckiego p. Małgorzaty Drzewoszewskiej w dniach 31.08-02.09.2007 gościła w Zgierzu delegację z niemieckich miast: Poczdamu i Brandenburga.

 

Pierwszy dzień pobytu w Polsce (31.08), to przede wszystkim odpoczynek po długiej podróży w hotelu „San Remo” w Zgierzu oraz ustalenia w sprawie uroczystości mających odbywać się kolejnego dnia.

Drugiego dnia (01.09) o godzinie 10:30 nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku sądu rejonowego poświęconej Bronisławie Czubakowskiej o treści:

Tutaj mieszkała Bronisława Czubakowska.
Została stracona 15 sierpnia 1942 r. w Berlinie – Plötzensee.
Pamiętamy o wszystkich polskich ofiarach.
Berlin, Brandenburg, Poczdam, Zgierz
1.09.2007

 

 

Następnie delegacja niemiecka i polska udała się do kościoła, gdzie złożono kwiaty pod urną, w której znajdują się prochy Bronisławy Czubakowskiej. Nasi zachodni sąsiedzi mięli także możliwość zwiedzenia kościoła św. Katarzyny oraz jego wielu oryginalnych zabytków.

Po tej części uroczystości wszyscy udali się na cmentarz przy ul. P. Skargi, gdzie złożono kwiaty na grobach żołnierzy poległych 01.09.1939 oraz na grobie Bronisławy Czubakowskiej.

Około godz. 12:30 delegacje niemiecka i polska oraz władze miasta Zgierza spotkały się w restauracji San Remo, gdzie także my – uczniowie SLO – zjedliśmy uroczysty obiad. Rozmawialiśmy o ważnych dla Niemców i Polaków sprawach.

Po zjedzeniu posiłku i krótkim odpoczynku pojechaliśmy z naszymi niemieckimi kolegami i koleżankami do Manufaktury. Zrobiliśmy zakupy, fantastycznie spędziliśmy razem czas.

Rano 02.09 delegacja niemiecka po śniadaniu przygotowała się do wyjazdu. Po pożegnaniu naszych nowo poznanych przyjaciół wymieniliśmy się wzajemnie podarunkami oraz adresami e-mail. Obiecali, że ponownie szybko nas odwiedzą…

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

Scroll to Top
Skip to content